مجله نوجوان 40 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 40 صفحه 19

زنبور در قرآن بعضی ها فکر می کنند که خداوند فقط برای پیامبرانش وحی فرستاده است اما این فکر درست نیست خداوند برای زنبور نیز وحی فرستاده است. وحی فرستادن خدا برای زنبور در آیه 68 سوره نحل آمده است کلمه نحل به معنی زنبور است زنبور در قرآن آن قدر اهمیت دارد که نام سوره شانزدهم قرآن را نحل گذاشته اند. خداوند در آیه 68 و 69 سوره نحل می فرماید: و پروردگارت به زنبورعسل وحی کرد که در کوهها و درختان و آنچه برمی فرازند خانه بساز و سپس از همه میوه ها بخور و راه پروردگارت را مسلک خود قرار بده از شکمهای آنها شرابی رنگارنگ خارج می شود که در آن شفای مردمان است به درستی که در این امر برای قومی که اهل تفکر باشند نشانه ای است. خداوند در این آیه از عسل به عنوان یکی از نشانه های خود یاد می کند که شفای بسیاری از بیماریها در آن نهفته است. طعم صلوات یک روز که پیغمبر از گرمی تابستان همراه علی می رفت در سایه نخلستان دیدند که زنبوری از لانه خود زد پر آهسته فرود آمد بر دامن پیغمبر بوسید عبایش را دور قدمش پر زد بر خاک کف پایش صد بوسه دیگر زد پیغمبر از او پرسید: آهسته بگو جانم طعم عسلت از چیست؟ هر چند که می دانم! زنبور جوابش داد: چون نام تو می گویم گل می کند از نامت صد باغچه به کندویم تا یاد تو را هر شب چون گل به بغل دارم هر صبح که برخیزم در سینه عسل دارم از قند و شکر بهتر خوشتر ز نبات است این طعم عسل از من نیست طعم صلوات است این افشین علاء

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 40صفحه 19