مجله نوجوان 40 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 40 صفحه 20

زنبور عسل، چرا و چگونه؟ دلیل آنکه چرا زنبور به تهیه عسل می پردازد این است که او می خواهد برای خود همنوعانشان غذا فراهم بیاورد پس عسل اندوخته غذایی این حشره به شمار می رود و زنبورها به تدریج آن را به مصرف شکم خود می رسانند نخستین کار زنبور کارگر سرکشی گلها است او در میان گلهای بی شماری گرش و از آنها نوش برداری می کند نوش عنی شیره شیرین گل که زنبور آن را مکیده درکیسه مخصوصی که جلوی معدهاش است جای عسل به وسیله دریچه ای از این کیسه کاملا مجزا است نخستین مرحله تهیه عسل هنگامی است که نوش گل در کیسه مخصوص زنبور جای میگیرد در آنجا قند موجود در نوش گل تحت تاثیر اعمال شیمیایی واقع می شود سپس مقدار زیادی از آبش نیز گرفته می شود البته حرارت کندو و جریانهوا در سرعت تبخیر آن موثر است در مرحله بعد زنبور عسل آماده را درشان فرو می ریزد در این حال عسل تا حدود بسیاری آب خود را با تبخیر از دست داده است زنبور به این دلیل عسل را درشان می ریزد تا به مرور جا بیفتد و به عمل آید و در ضمن غذای خودش هم باشد در جایی که زنبور عسل نوش گل پیدا نکند از هر مایع شیرین دیگری که حشره یا گیاهی تراوش کرده می آشامد عسل را با روشهای مختلفی از کندو بیرون می آورند سپس موم آن را هم جدا می کنند و یا با موم آنرا به فروش می رسانند برای جدا کردن موماز عسل از ماشین عسل صاف کن استفاده می شود این ماشین با نیروی گریزاز مرکز کار خود را انجام می دهد. درباره عسل عسل انواع بسیار گوناگونی دارد شامل مواد بسیار مفیدی است ترکیبات اصلی عسل دو نوع قند به نامهای قند میوه و قند انگور است سایر ترکیبات عسل عبارت است از ساکاروز مالتوز دکسترین مواد معدنی تعدادی از آنزیمها برخی از ویتامینها وکمی هم پروتئین و اسید. رنگ و طعم عسل ها نیز بستگی به نوع شیره گلی دارد که زنبور آن را مکیده است در مناطقی که عسل به عمل می آورند بیشتر چند گل معین را پرورش می دهند که بتوانند نوش فراوان برای زنبورها فراهم آورند در نواحی شمالی آمریکا بیشتر عسلها از نوش گل شبدر ولی در غرب از گل یونجه به دست می آید. در اروپا از خلنج و سایر گلها عسل را تهیه می کنند. نوش زنبور، نیش زنبور! غالبا انسان چنین می پندارد که زنبور با او دشمنی دارد از این رو تا زنبوری را نزدیک خود می بیند به تکاپو و وحشت می افتد اما اگر حقیقت را بخواهید در جهان هزاران نوع زنبورعسل وجود دارند که بسیاری از آنها هرگز انسان را نیش نمی زنند چیزی که می توان درباره همه زنبورهای عسل گفت ایناست که همه آنها برای ما مفیدند زیرا گلهایی را که به پایشان می چسبد با خود روی گلهای دیگر منتقل می کنند و گیاهان به این وسیله بارور می شوند بیش از 50درصد از محصولات کشاورزی که نیاز به گرده افشانی دارند به کمک زنبورها بارور می شوند زنبور مانند حشرات دیگر 6 پا دارد و اندام آن از سه قسمت تشکیل یافته است سر، سینه و شکم در سر زنبور دو شاخک دو چشم بزرگ مرکب سه چشم ساده فکهای گازگیر و یک زبان لیسنده قرار دارد زنبور برای نوشیدن زبانش را بیرون می آورد و با آن مایع را به درون دهانش می افکند در قسمت میانی زنبور سه جفت پا و یک جفت پر دارد تمام زنبورهای عسل با پاهای خود به کار گرده افشانی می پردازند بعضی هایشان هم زنبیلی در نوک پای خود دارند که گرده گل را در آن حمل می کنند بیشتر زنبورهای ماده نیشی در انتهای آخرین قسمت شکم خود دارند که با آن انسان را آزار می دهد ولی ابدا از آن نترسید چون نیش زنبور جدی و خطرنک نیست و به ندرت درد شدیدی ایجاد می کند. اینطور نیست که زنبور پس از گزیدن کسی بمیرد بیشتر زنبورها چندین بار از نیش خود استفاده می کنند زنبورهای کارگر نیش خاردار دارند از این رو به محض گزیدن نیششان در پوست ما گیر می کند و دیگر بیرون نمی آید.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 40صفحه 20