مجله نوجوان 40 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 40 صفحه 21

رادارهای زنبور وقتی که یکی از زنبورهای کارگز گلی مناسف برای نوشبرداری بیابد بی درنگ زنبور های دیگر را خبر می کند زنبورعسل به گونه بسیار جالبی زنبورهای دیگر را به محل گلی که یافته راهنمایی می کند و این خود یکی از شگفتیهای جهان طبیعت است و هیمینکه یک زنبور کارگر به سن رشد می رسد خود به خود می تواند با این زبان حرف بزند زبان زنبورها زبان رقص و بوییدن است وقتی که زنبور عسل به نوش یا گرده گللی دست یافته و پس از مکیدن به کندو برگشته است شروع به رقصیدن می کند پیوسته این سو و آن سو می پرد و حلقه های بسیار کوچکی را با رقص خود در هوا نقش می زند از تماشای این رقص زنبورهای دیگر به هیجان می آیند و آگاه می شوند که رفیقشان گل مناسبی را یافته است آنگاه نزدیک آمده او را بو می کنند و از این بود کشیدن به همه چیز پی می برنددر آن لحظه زنبورها دقیقا درک می کنند که باید به دنبال چه چیزی بروند. اگر رقص زنبور خیلی شاد و پر هیجان باشد نشان آن است که منبع سرشاری از گلهای خوب به دست آورده است از این رو تعداد بیشتری از زنبورها آماده پرواز می شوند در مورد گلهایی که بیش از صد متر با کندو فاصله دارند زنبور نحوه رقصیدن خود را عوض می کند و این بار به جای رقصیدن حلقه وار دو حلقه پیوسته یعنی شکل 8 انگلیسی را با رقصیدنش در فضا نقش می زند از حرکت شکم زنبور زنبورهای دیگر به مسافت و حتی جهت پرواز پی می برند برای مثال اگر زنبوری در هر دقیقه یازده بار 8 درست کند معنایش این است که گل در 3200 متری قرار دارد افزون بر این زنبوری که گل را پیدا کرده خط رابط میان دو حلقه 8 را هم به گونه ای ترسیم می کند که جهت پرواز را برای رسیدن به گل نشان می دهد این خط در ارتباط با موقعیت خورشید در آسمان ترسیم شده و زنبورها با توجه به آن فورا زاویه پرواز را به مقصد گل پیدا می کنند. فرآوری عسل برای فرآوری عسل زنبور به گلهای فراوانی سر می کشد و از نوش آنها می آشامد البته زنبور نوشی را که آشامیده است به داخل معده فرو نمی برد بلکه آن را در کیسه عسل جا می دهد. کیسه عسل قسمتی از لوله گوارش زنبور است که در محل خاصی یعنی بالاتر از معده حشره کمی وسعت یافته و به صورت کیسه ای در آمده است این کیسه از معده زنبور جداست نخستین مرحله برای تبدیل نوش گل به عسل آن است که قند آن در کیسه عسل تحت تاثیر برخی تغییرات شیمیایی قرار می گیرد البته پیش از تبدیل نوش به عسل زنبور هم خود به شیوه تبخیر مقدار زیادی از آب آن را رها می سازد. وزوزی عسلساز تعجب نکنید. وزوزی عسلساز نام یک نوع زنبور وحشی درشت و پشمالو است که هنر عسل سازی دارد. این زنبور به جای آنکه عسل فرآورده خودش را درشان بریزد آن را در حفره هایی که در لانه زیرزمینی خود مهیا کرده است جا می دهد. عسلی که این نوع زنبور تهیه می کند به قدری رقیق است که تقریبا همان حالت نوش گل را دارد و پس از اندک زمانی هم ترش می شود اما عسلی که زنبور عسل درشان جا می دهد از پیش مقدار زیادی از آبش تبخیر شده است از این رو فقط همان مقدار آبی را داراست که باید در خود نگاه بدارد.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 40صفحه 21