مجله نوجوان 54 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 54 صفحه 19

کوبیسم : نوعی سبک جدید نقاشی و مربوز ه قرن بیستم است که مبتکر ان پیکاسو است .فهم تابلوهای سبک کوبیم بسیار مشکل است چرا که خطوط و سطوح در این سبک نقاشی بسیار درهم و مبهم به نظر می رسند .سبک کوبیم سبک یاست که با علم فیزیک (تئوری نسبیتی انیشتن ) پیوند و رابطه دارد .برای همین که در ان واحد تمام ابعاد یک تصویر حتی گوشه هایی از یک جسم را که در دید معمولی مشاهده نمی شود همزمان به تصویر کشدیه شود .غالب تصاویر این سبک به لحاظ کاربرد همین ویژگی ان قدر در هم و شکسته و تکه پاره به نظر می رسند که درمورد هویت شان تنها می توان به حدس زدن اکتفا کرد. پست امپرسیونسم : سبکی است متعلق به قرن بیستم که پل گوکن ون کوگ و پل سزان از بنیانگذاران ان بوده اند .این سبک که به نوعی ادامه سبک امپراسیونیسم است حرکات و حالت را به نحو زیبایی در اثارش انعکاس می دهد.مثلاً در یکی از تابلوهای مشهور همین سبک به نام شب پر ستاره اکثراً شاهد خطوط دوار و چرخانی در عناصر و جزئیات تابلو هستیم به طوری که به نحو شگفت اوری دیدن تابلو ایناحساس را به القا می کند که ستاره های درخشان اسمان و علفهای در عمرض باد و تمام کائنات در حرکت و چرخش هستندو یارد اثر مشهور دیگری به نام فریاد باز شاهدیم که خطوط منحنی ان قدر روان و هنرمندانه به کار گرفته شده اند که با دیدن اثر احساس می شود همراه با نسانی که دهان باز کرده و فریاد می زند تمام طبیعت و فضای نقاشی نیز به فریاد امده اند. فووسیم: فووسیم به معنای وحشیگری است ! و باز سبکی است که در قرن بیستم به وجود امده است دلیل نامگذاری این نوع سبک ان است که هنرمند سبک فووسیم عناصر نقاشی اش را با لایه های زمخت و خشن و کلفت رنگ امیزی می کند و در ان هیچ اصراریندارد که رنگها حتماً مطابق واقعیت و طبیعت به کاربرده شوند .مثالً در یکی از تابلوهای این سبک با نام مادام ماتیس اثر هانری ماتیس ( از بانیان سبک فووسیم در نقاشی ) صورت زن یا همان مادام ماتیس با رنگ سبز رنگ امیزی شده است . ابستره : یا سبک انتزاعی همان طور که از اسمش مشخص است سبکی است که منحصر به تصاویر و خطوط دهنی می شود .تابلو های سبک ابستره معمولاًموضوع خاصی که به واقعیتهای خارجی تاکید کند ندارند و شامل یک سری خطوط و رنگاهیی می شود که مستقیماً برگرفته از ذهنیات هنرمند است و مفهوم خاصی را نشان نمی دهد .مثلا ً ممکن است در یک تابلوی سبک ابستره تنها لکه های کوچک و بزرگ رنگی و یک سری خطوط درهم و نامنظم ببینید .البته ناگفته نماند که در سبک ابستره یک شاخه به نام انتزاع هندسی وجود دارد که شاخص ترین هنرمند این شاخه از سبک ابستره یک شاخه به نام انتزاع هندسی وجود دارد که شاخص ترین هنرمند این شاخه از سبک ابستره پیت موندریان است .تابلوهای پیت موندریان معمولاً از یک سری خطوط صاف افقی و عمودی تشکیل شدند که مربعهای کوچک و بزرگ و به رنگاهای مختلف را در کنار هم شامل می شوند.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 54صفحه 19