مجله نوجوان 57 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 57 صفحه 11

محرّم، دیباچه سرخ شهادت محرّم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. 4/8/60 باید ما محرّم و صفر را زنده نگه داریم، به ذکر مصائب اهل بیت- علیهم السّلام- که با ذکر مصائب اهل بیت- علیهم السّلام- زنده مانده است این مذهب تا حالا. 4/8/60 محرّم ماهی است که به وسیله سیّد مجاهدان و مظلومان، اسلام زنده شد و از توطئه عناصر فاسد و رژیم بنی امیه که اسلام را تا لب پرتگاه برده بودند رهایی بخشید. اسلام از اوّل پیدایش با خون شهیدان و مجاهدان آبیاری شد و به ثمر رسید. 7/9/57 با حلول ماه محرّم، ماه حماسه و شجاعت و فداکاری آغاز شده، ماهی که خون بر شمشیر پیروز شد، ماهی که قدرت حق، باطل را تا ابد محکوم و داغ باطل بر جبهه ستمکاران و حکومتهای شیطانی زده، ماهی که به نسلها در طول تاریخ، راه پیروزی بر سرنیزه را آموخت، ماهی که شکست ابرقدرتها را در مقابل کلمه حق به ثبت رساند، ماهی که امام مسلمین، راه مبارزه با ستمکاران تاریخ را به ما آموخت، راهی که باید مشت گره کرده آزادیخواهان و استقلال طلبان و حق گویان بر تانکها و مسلسلها و جنود ابلیس غلبه کند و کلمه حق، باطل را محو نماید. 1/9/57 ماه محرّم برای مذهب تشیع ماهی است که پیروزی در متن فداکاری و خون به دست آمده است. 6/10/57 محرّم چه ماه مصیبت زا و چه ماه سازنده و کوبنده­ای است، محرّم ماه نهضت بزرگ سیّد شهیدان و سرور اولیای خداست که با قیام خود در مقابل طاغوت، تعلیم سازندگی و کوبندگی به بشر داد و راه فنای ظالم و شکست ستمکار را به فدایی دادن و فدا شدن دانست، و این خود سر لوحه تعلیمات اسلام است برای ملتها تا آخر دهر. 2/11/57 محرّم ماهی است که عدالت در مقابل ظلم و حق در مقابل باطل قیام کرده و به اثبات رسانده است که در طول تاریخ، همیشه حق بر باطل پیروز شده است. 14/9/57 اکنون که ماه محرّم چون شمشیر الهی در دست سربازان اسلام و روحانیون معظم و خطبای محترم و شیعیان عالی مقام سیّدالشّهدا- علیه الصلوه و السّلام- است، باید حد اعلای استفاده از آن را بنمایند، و با اتکا به قدرت الهی، ریشه­های باقیمانده این درخت ستمکاری و خیانت را قطع نمایند؛ که ماه محرّم، ماه شکست قدرتهای یزیدی و حیله­های شیطانی است. 1/9/57 ماه محرّم ماهی است که در آن ماه، مردم برای شنیدن مطالب حق آماده­اند. 10/9/57

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 57صفحه 11