مجله نوجوان 63 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 63 صفحه 10

یاد دوست قرآن از دیدگاه امام انسان غیر محدود است و مربی انسان غیر محدود است و نسخۀ تربیت انسان که قرآن است غیر محدود است ، نه محدود به عالم طبیعت و ماده است ، نه محدود به عالم غیب است ، نه محدود به عالم تجرد است ، همه چیز است . صحیفه امام ؛ ج 12 ، ص 422

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 63صفحه 10