مجله نوجوان 66 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 66 صفحه 14

سبد رکورد شکنها محسن رخش خورشید رشد بی نهایت ! هنوز هشت سالش تمام نشده بود که قدش از 180 سانتی متر هم بلندتر شد . به سن بلوغ که رسید ، کفش هایی می پوشید که طولش به اندازۀ دست های شما بود ! اگر زود از دنیا نمی رفت ، شاید قدش از سه متر هم بیشتر می شد . او « رابرت پرشینگ وادلو » است؛ بلندقد ترین انسانی که تا به امروز متولد شده . « رابرت وادلو » در سال 1918 در آلتون ، ایلینویز آمریکا به دنیا آمد . اولین فرزند خانواده اش بود و در لحظۀ تولد 8/3 کیلوگرم وزن داشت . همه چیز طبیعی به نظر می رسید ، هیچ نشانۀ عجیب و نگران کننده ای در وجود این نوزاد نبود . اما چند ماه که گذشت همه متوجه شدند که این کودک دارد با سرعت غیرطبیعی رشد می کند . وقتی شش ماهه شد ، وزنش به 14 کیلوگرم رسیده بود ، اینجا بود که زنگ خطر برای خانواده اش به صدا درآمد . رابرت در سن 5 سالگی به مدرسه رفت . در آن زمان لباس جوان های 17 ، 18 ساله را می پوشید ! زمانی که هشت ساله بود ، برای اولین بار در روزنامه ها از او نام برده شد . روزنامه ها نوشتند که این کودک 183 سانتی ، پشت نیمکت های مدرسه جا نمی شود و باید فکری به حالش کرد ! وقتی نه ساله شد به راحتی می توانست پدر 77 کیلوییش را از زمین بلند کند و از پله های خانه بالا ببرد . اما چرا رابرت به یک غول تبدیل شد ؟ دلیلش ساده است : در مغز انسان قسمتی هست به نام « غدۀ هیپوفیز » که هورمون رشد ترشح می کند . به نظر می رسد که غدۀ هیپوفیز رابرت بیش از اندازه پر کار بود و دست هم از ترشح این هورمون برنداشت و به این ترتیب رابرت رشد کرد و رشد کرد و رشد کرد . آمار و ارقامی که در این رابطه وجود دارد شگفت انگیز است . رابرت کفشی می پوشید که 47 سانتی متر طول داشت ، دست های او از مچ تا نوک انگشت وسط - 4/32 سانتی متر بود و روزانه به اندازۀ 8000 کالری غذا می خورد ! این غول مهربان در جولای 1940 در سن 22 سالگی در حالی که در خواب بود از دنیا رفت . علت مرگش یک تاول عفونی در پای چپش بود که باعث شد خونش عفونی شود . او را در گورستان « اوکوود » در زادگاهش به خاک سپردند . تابوتی که برایش ساخت بودند ، 28/3 متر طول و 81 سانت عرض و 76 سانت ارتفاع داشت . جدول زیر مراحل رشد شگفت انگیز رابرت را نشان می دهد . سن قد وزن 5 163 سانت 48 کیلوگرم 8 183 سانت 77 کیلوگرم 9 189 سانت 82 کیلوگرم 10 199 سانت 6/95 کیلوگرم 14 226 سانت 137 کیلوگرم 16 240 سانت 170 کیلوگرم 19 285 سانت 218 کیلوگرم 21 265 سانت 223 کیلوگرم 22 272 سانت 199 کیلوگرم قدبلند ترین مرد 72/2 متر قدبلند ترین زن 31/2 متر قدبلند ترین دوقلوها 18/2 متر قدبلند ترین اسب 95/1 متر قدبلند ترین خیار 1/1 متر قدبلند ترین سگ 05/1 متر قدبلند ترین نوزاد 76 سانتی متر قدکوتاه ترین مرد 57 سانتی متر نزدیک به زمین ! « گال محمد » خیلی به زمین نزدیک بود ، اطرافیانش مراقب بودند لگدش نکنند چون او به اندازۀ زانوهایشان بود . در سال 1992 اسمش را در کتاب رکوردها ثبت کردند . پنج سال بعد در سن 40 سالگی به خاطر مشکل ریوی از دنیا رفت . او هندی بود و در « دهلی » زندگی می کرد ، کیلوگرم وزن داشت و از فاصلۀ 57 سانتی متری به زمین نگاه می کرد . او قدکوتاه ترین مرد زمین بود .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 66صفحه 14