مجله نوجوان 66 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 66 صفحه 20

چطور می توانیم بدون کبریت ، کاغذی را بسوزانیم ؟ وسایلی که لازم داریم : ذرّه بین یک تکه کاغذ بشقاب فلزی آب برای احتیاط کاغذ را در ظرفی فلزی بگذارید . ذرّه بین را طوری نگهداریدکه شعاع خورشید به آن بتابد و مثل نقطه ای به روی کاغذ بیفتد . حالا ذرّه بین را بی حرکت و مدتی به همین حال نگهدارید . پس از چند ثانیه می بینید که از کاغذ دود بلند می شود و سپس آتش می گیرد . حالا بی زحمت در ظرف ، آب بریزید و مطمئن شوید که آتش کاملاً خاموش شده است . کارخانۀ کبریت سازی زنجان کارخانۀ کبریت سازی زنجان ، یکی از قدیمی ترین کارخانه های کبریت سازی کشورمان بود که متأسفانه ، فضای مناسب آن در حال از بین رفتن و غریب بود . مسئولین ادارۀ میراث فرهنگی زنجان ، برای حفظ این کارخانۀ قدیمی تصمیمی عجیب گرفتند ، آن ها تصمیم دارند کارخانه کبریت سازی را به موزۀ صنعت تبدیل کنند و در بخشی ، با کمک دستگاه های قدیمی کبریت سازی ، به ساخت کبریت و در بخش دیگر به نشان دادن تاریخچۀ صنعت در شمال غرب کشور ، بپردازند . آن ها می خواهند در این موزه ، علاوه بر صنایع سنگین ، برخی از صنایع دستی منطقه را نیز به نمایش بگذارد . دنیای غریب چوب کبریت ها فقط فکر کن مدتها در جعبه ای زندانی باشی و تازه وقتی از زندان آزاد می شوی ، باید بسوزی و آتش بگیری و تمام بشوی ! فقط فکر کن سرت را روی سمبادۀ زبر محکم بکشند ، بدون هیچ ترحمی آنقدر اینکار را تکرار کنند تا آتش بگیری ! فقط فکر کن که در میان جمعی باشی که سرنوشتی یکسان دارند و فقط فکر کن که حتی اگر بشکنی ، باز هم از آتش گرفتن در امان نیستی . با این حال ، به این هم فکر کن که هیچ کس مثل تو ، نور و گرما را لمس نمی کند ، نه در روشنایی سرت ، در برق چشم های کودکی که به شمع جشن تولد نگاه می کند . چوب کبریت های جادویی آیا می توانید یک چوب کبریت سوخته را به سقف بچسبانید ؟ . . . یک بسته کبریت تمام شد ؟ خوب حالا دقت کنید ! چوب کبریت را آتش بزنید تا کاملاً بسوزد ولی سوخته آن کاملاً سالم باشد ، حالا یواشکی کمی آب دهان به سر گوگردی آن بزنید و آن را به طرف سقف پرتاب کنید . مثل ماه به سقف می چسبد ! ! ! یادتان باشد اگر چند نفر را با این بازی سرکار گذاشتید حتماً به سقف یواشکی دقت کنید تا سر کار باقی بمانند .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 66صفحه 20