مجله نوجوان 66 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 66 صفحه 25

مرجان خوارزمی انیمیشن آبی - سفید - صورتی یک پلنگ صورتی از آغاز تا امروز سال 1926 پلنگ صورتی متولد شد . فریز فراینگ و دیوید پاتی خالقان پلنگ صورتی بودند . پلنگ صورتی اوّلین بار در عنوان بندی فیلمی از بلیک ادوادرز ظاهر شد و اغلب منتقدان ، عنوان بندی فیلم را بهتر از خود فیلم ارزیابی کردند . در همین سال مجله تایم تصویر پلنگ صورتی را روی جلد مجّله چاپ کرد . در اواخر این سال اوّلین سری کارتون های نمایشی پلنگ صورتی به نمایش درآمد . در این مجموعه هم پلنگ صورتی درعنوان بندی اول فیلم ظاهر می شد . سال 1965 پلنگ صورتی در این سال زبان باز کرد . در رشتۀ بهترین موضوع کوتاه انیمیشن برنده شد . در همین سال بازرس جداگانه و بدون پلنگ صورتی در کارتون هایی خاص ، ظاهر می شد . سال 1966 کارتون کوتاه « نسخۀ آبی صورتی » پخش شد سال 1968 بازرس کلوزو کاندیدای اسکار شد و شبکۀ NBC پخش کارتون های کوتاه نمایشی با بازی پلنگ صورتی ، بازرس بقیۀ همراهان را شروع کرد . سال 1969 مورچه و مورچه خوار در اوّلین کارتون کوتاهشان ظاهر شدند ، در این کارتونها مورچه خوار همیشه گرسنه در پی شکار مورچه زرنگ و خونسردی است . سال 1975 فیلم بازگشت پلنگ صورتی پخش شد . سال 1978 « انتقام پلنگ صورتی پخش شد . » این فیلم مروری از شرهای قبلی است و مخاطب را حسابی می خنداند . سال 1980 پیترسلرز ، صدای آشنای کارآگاه کلوزو ، درگذشت . سال 1982 کمپانی بزرگ متروگلدوین مایر ، 172 کارتون کوتاه پلنگ صورتی را در تمام بازارهای تلویزیونی آمریکا ، پخش کرد . سال 1984 پینکی و پنکی ، دو پسر پلنگ صورتی در مجموعۀ پلنگ صورتی و پسران ظاهر شدند . این مجموعه 13 قسمت بود . سال 1989 یک بالن 32 پایی و به شکل پلنگ صورتی در در روز والنتاین و در نیویورک به هوا رفت . سال 1993 شصت کارتون از کارتون های اولیۀ پلنگ صورتی در 56 کشور جهان پخش شد . سال 1994 آهنگساز محبوب و معروف پلنگ صورتی ، هنری مانچینی ، درگذشت . سال 1995 فریز فرلینگ ، خالق پلنگ صورتی ، از دنیا رفت . او راز ماندگاری پلنگ صورتی را در سکوت واستفاده از زبان بدن می دانست .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 66صفحه 25