مجله نوجوان 70 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 70 صفحه 10

یاد دوست با یه گل بهار نمیشه مرگ مهربون کجایی ؟ شاخه های من شکسته گرۀ بسته جون و واکن از این تن خسته کاشکی او شبای زخمی دوباره بیاد سراغم تا که روشنه چراغم آقا صبحی که تو بودی زندگیم رنگ سحر شد روزای آفتابی من روزای آفتابی تر شد بچّۀ اون ور دنیا اون جا که کوهاش بلنده آسمون بی ستارش نه می گریه نه می خنده

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 70صفحه 10