مجله نوجوان 73 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 73 صفحه 11

امام و قرآن قرآن یک سفره ای است که خدا پهن کرده ، برای همة بشر ، یک سفرة پهنی است ، هر که به اندازة اشتهایش از آن می تواند استفاده کند ، . . . یک سفرة پهنی است برای همه ، هر کس به اندازة آن اشتهایی که دارد و آن راهی که پیدا بکند به قرآن ، از آن استفاده می کند . سرشاخه های نور ما باید کوشش کنیم که اخلاق کاخ نشینی را از این ملت بزداییم . اگر بخواهید ملت شما جاوید بماند و اسلام آن طوری که خدای تبارک و تعالی می خواهد ، در جامعة ما تحقق پیدا کند ، مردم را از آن کاخ نشینی به پایین بکشید ، خود کاخ نشینی این خوی را می آورد . آن خوی کاخ نشینی مضر است ، خودش مضر نیست ، خویش مضر است لکن خود او ، این خوی را دنبال دارد . . . وقتی خوی زمینخواری و باغداری و کاخ نشینی در بین مردم باشد ، این اسباب این می شود که انحطاط اخلاقی پیدا بشود . اکثر این خوی های فاسد از طبقة مرفه به مردم دیگر صادر شده است . صحیفه امام ، ج 17 ، ص 376 و 375

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 73صفحه 11