مجله نوجوان 76 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 76 صفحه 4

خاطرات دکتر علی محسنی آنچه استاد به من آموخت قدم به قدم در خدمت شادروان استاد دکتر حسین کریمان اشاره : دکتر علی محسنی از نام آوران عرصۀ پزشکی در روزگار ماست . از ایشان خواستیم خاطر های را برای صفحه خاطرات مجله بنویسند و ایشان از استاد حسین کریمیان یادی کردند که خواندنش خالی از لطف نیست . آشنایی من با دکتر حسین کریمان از زمانی که کودکی 13 - 12 ساله در دبیرستان حکیم نظامی قم بودم شروع شد . دکتر حسین کریمان حدود 50 سال پیش با سمت دبیری و با مدرک لیسانس ادبیات وارد قم و در تنها دبیرستان حکیم نظامی بود مشغول به کار شدند . قیافه محبوب و آرام ، راه رفتنی متین و استوار ، عشق و علاقه به کار تدریس ، وقت شناسی ، محبت و دوستی با شاگردان ، صمیمیت و همکاری با دوستان همکار ، مطالعۀ فراوان ، تسلّط به تدریس دروس محوّله به ایشان ، نظم و ترتیب و دقت در کارها و ایمان و اعتقادات مذهبی از ویژگی ها و صفات بارز و ممتاز این استاد فقید بود . گرچه رشتۀ اصلی تدریس ایشان ادبّیات فارسی و عربی بود ولی از عهده تدریس دروس دیگر که به ایشان محوّل می شد

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 76صفحه 4