مجله نوجوان 82 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 82 صفحه 10

امام و قرآن ای قرآن عزیز ، ای تحفۀ آسمانی ، ای قانون بزرگ خدایی ، ای راهنمای سعادت بشر ، ای خورشید تابان از افق غیب ، ای مایۀ سر بلندی ملت اسلام ، ای در هم شکن اساس نادرستیها ! تو ملت ما را بیدار کن ، تو جوانان وطن ما را هوشیار کن ، تو روح وحدت برادری به آنان بده ، تو قوۀ سلحشوری و حس فداکاری را در آن ها زنده کن ، تو پشت و پناه جوانان ما باش . فرصت باران از عمق چشم های تو طوفان شروع شد یک باره عشق آمد و بحران شروع شد آمد به ذهن شاعر و چشمت حماسه خواند کشتار واژه های گریزان شروع شد سرمایه های شاعری من به باد رفت مرثیه های این دل ویران شروع شد شاعر ! غرور شاعریت خدشه دار شد تا کار آن دو چشم غزلخوان شروع شد شاعر ! بیا برای غزل های مرده ات شمعی بیارم ، شام غریبان شروع شد گفتی غزل و قافیه ها منتظر شدند اما سکوت کردی و باران شروع شد مهدیه مرادیان

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 82صفحه 10