مجله نوجوان 82 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 82 صفحه 15

طلایی سوژه کاغذ کاغذ ماده ای است که از چوب گیاهان فراهم می شود و بیشتر برای نوشتن به کار می رود چینیها نخستین مردمانی بودند که بیش از 2 هزار سال پیش کاغذهایی مانند کاغذ های امروزی ساختند . ایرانیان مسلمان شیوۀ ساختن کاغذ را از چینی ها آموختند و آن را بهبود بخشیدند . شهر سمرقند ، سالها بزرگ ترین مرکز ساخت و خرید و فروش کاغذ بود . سپس ، در شهر های دیگر ، از جمله بغداد ، دمشق ، قاهره ، مغرب ، جزیرۀ سیلیس و شهر های مسلمان نشین اسپانیا ، کارخانه های کاغذ سازی به راه افتاد .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 82صفحه 15