مجله نوجوان 93 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 93 صفحه 12

طنز میزگردی پیرامون نمک دست (آسیب شناسی - چالش و غیره) ! مریم شکرانی موضوع میزگرد (همان طور که در بالا گفته شد) : چرا دست انسان نمک ندارد ؟ علت ها ، بسترهای شکل گیری ، چالش ها ، پیشگیری و آسیب شناسی . شرکت کنندگان این هفته : 1- نام : مش قنبر ، شغل : راه پله شور ، تحصیلات : مهم نیست 2- نام : آقای گردن بلوری نژاد ، شغل : معلم ورزش ، تحصیلات : لیسانس پرورش اسب 3- نام : انسی خانوم ، شغل : منزل دار ، تحصیلات : دکترای افتخاری شوهر و بچه داری 4- نام : هوشنگی ، شغل : تنبل کلاس ، تحصیلات : اگر خدا بخواهد گوش شیطان کر ، سیکل را که فارغ التحصیل شدند کلاهمان را بالا می اندازیم . 5- (*) این علامت اختصاری بنده می باشد . * چرا دست انسان نمک ندارد ؟ علت ها ، بسترهای شکل گیری ، چالش ها ، پیشگیری و آسیب شناسی ! دعوت می کنیم از آقای گردن بلوری نژاد که انگشتشان را از دماغشان در بیاورند و شروع کنند . گردن بلوری نژاد : می گم این محتویات دماغ چه جوری تشکیل می شود ؟ کسی تا حالا فکرش را کرده ؟ هوشنگی : ! آقا اجازه ، مگر توی دماغ شما هم محتویات درست می شود ؟ ! ما فکر کردیم فقط توی دماغ دانش آموزان تنبل از این چیزها درست می شود که هی سر کلاس حواسشان را پرت می کند ! (نگفتم این بچه خنگه ؟ ما که نمی خواستیم توی این کمفرانس ! مهم امشب راهش بدهیم ، به زور خودش را قاطی کرد .) مش قنبر : . . . بعد مثل این کله گوسفندها است که آدم سرشان را می برد و با کله اش کله پاچه درست می کند ! می گویند توی دماغ این گوسفندها کرم هست . البته ما هم نمی دانستیم ، در منزل همسایه مان که عروسی داشت دیدیم . . . * ! چی شد ؟ می شود از اول بگویید مش قنبر ؟ مش قنبر : نخیر ، گزارشچی که نباید توی عالم هپروت سیر کند . به من چه که از اول بگویم . . . * تقصیر این هوشنگی است که حواس ما را پرت می کند با این خنگ بازی هایش . هوشنگی : خنگ هیکل نحسته . حالا می بینید چطور مثل انیشتن روی جهانیان را کم می کنم . بابام منو برده پیش یک مشاور ، او هم گفته هر روز پنجاه بار جلوی آینه به خودم بگویم من را دست کم نگیرید مثل انیشتین . . . قصه اینشتین را هم تا آخر برایم تعریف کرده . * بدبخت ! دلداری ات داده . هوشنگی : بدبخت هیکل نحسته . سعادت در قلب انسان است ، هرکس توی قلبش احساس خوشبختی کند واقعاً خوشبخت است . مشاورم می گوید . گردن بلوری نژاد : بسه طاهری ! دو نمره از ورزشت کم می کنم ها . . . ! * آقا اجازه ! پس ما هم صحبت های شما را از اینجا به بعد نمی نویسیم . گردن بلوری نژاد : نقطه چین . . . * ! پس الکی تهدید کردید آقای ورزش ؟ باشد از این به بعد حرف های شما را هم می نویسم . در ضمن دفعه دیگر دلتان برای هوشنگی نسوزد ، این یک مارمولکی است که نگو . . . هوشنگی : مارمولک هیکل نحسته . هیچ انسانی مارمولک نیست چون هیچ مارمولکی انسان نیست . در واقع مارمولک هویت خاص خودش را دارد و انسان منحصر به فردترین آفریده دنیاست . مشاورم گفته . مش قنبر : کوفت بگیری بچه که این طور لخت و پا برهنه وسط حرف آدم می پری . . . * مش قنبر ! لطفاً درست حرف بزنید و توهین نکنید که حرف های شما را هم نمی نویسم ها . . . مش قنبر : این کار را بکن تا

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 93صفحه 12