مجله نوجوان 107 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 107 صفحه 17

و آنها را به وسایل پیشرفته و جالب مجهز می کردند و بعد تبلیغات وسیعی انجام می دادند و مردم مشتاق را با قطارهایشان به شهرهای بازی می رساندند . اما سقوط یک ترن هوایی و به دنبال آن بحران اقتصادی آمریکا در سال 1929 ، شهرهای بازی را تا مرز نابودی پیش برد . آغاز جنگ جهانی دوم باعث شد که مردم شهربازی و وسایل هیجان انگیزش را به دست فراموشی بسپارند و دیگر سراغی از آن نگیرند . صاحبان شهرهای بازی ، وسایل بازی را به فروش می گذاشتند و چون کسی علاقه ای به خرید نشان نداد ، آنها را به عنوان آهن قراضه به شرکتهای صنعتی فروختند ، زمینها هم فروخته شد و بسیاری از شهرهای بازی به طور کامل از بین رفت . در سال 1930 حدود 2000 شهربازی در آمریکا وجود داشت و در سال 1939 این تعداد به 245 شهربازی کاهش یافت . به مرور و با فراگیر شدن اتومبیل ، توجه به شهربازی حتی از آنچه بود هم کمتر شد . مردم وسیلۀ جالب تری به دست آورده بودند و دیگر دلیلی نداشت به ترن هوایی و چرخ و فلکهای نه چندان بزرگ توجه کنند . آن ها با اتومبیلهایشان شهرها را می گشتند و لذت می بر دند . اما قرار نبود دوران حیات شهرهای بازی در این نقطه به پایان برسد . بعد از جنگ جهانی ، چند نفر درچند نقطۀ زمین ، از آمریکا و فرانسه گرفته تا روسیه و ژاپن ، به فکر طراحی و ساخت ترن هوایی و راه اندازی شهربازی یا همان پارک سرگرمی افتادند . اتومبیل هم به یک وسیلۀ معمولی تبدیل شده بود و مردم به فکر سرگرمی های جدید افتاده بودند . والت دیزنی در سال 1955 ، یک شهربازی به اسم "دیزنی لند" درایالت کالیفرنیا به راه انداخت و رسماً فصل جدیدی را در حیات شهرهای بازی آغاز کرد . در این فضا دستگاهها و وسایل جدید و پیشرفته ای قرار داده شده بود و شخصیتهای کارتونی خلق شده توسط والت دیزنی در قالب عروسکهای بزرگ و سخن گو ، بچّه ها و بزرگترها را به استفاده از این وسایل دعوت می کردند ، استقبال شگفت انگیز مردم از دیزلی لند عدۀ زیادی را به فکر راه اندازی شهربازی انداخت ، و موجب شد که طراحان و تولید کنندگان وسایل بازی هم با اشتیاق بیشتری به تولید وسایل پیشرفته تر و جالب تر بپردازند . به این ترتیب شهرهای بازی نه تنها از خطر نابودی نجات یافتند ، بلکه با سرعت شگفت انگیزی درنقاط مختلف دنیا تکثیر شدند و توسعه پیدا کردند . دیگر برای همه ثابت شده که انسانها هر چقدر هم که دل مشغولی داشته باشند ، هیجان سوار ترن هوایی شدن و با چرخ و فلک اوج گرفتن را از دست نمی دهند .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 107صفحه 17