مجله نوجوان 108 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 108 صفحه 17

هنر مصریان اوج هنر مصریان باستان در ساختن اهرام سه گانه آشکار می شود . این اهرام متعلق به سه تن از فراعنه معروف مصر به نام های خفرن ، خئوپس ، و میکرنیس است . هرم خئوپس از همه بلندتر و هرم میکرنیس از همه کوچکتر است . برای ساختن این اهرام مردم بسیاری را به بیگاری می برند . آنان مجبور بودند در دسته های چند صد نفری برای مدت طولانی به کار ساختن این بناها بپردازند . در هرم خئوپس 5/2 میلیون قطعه سنگ به کار رفته که وزن برخی از آنها به 150 تن می رسد . همۀ این سنگها به هم پیوسته است و جز راه سری که در ارتفاع 30متری قرار دارد راه دیگری به داخل اهرم وجود ندارد . در این اهرام بعد از طی دالان طویل به اتاق مخصوص فرعون و همسرش می رسید که در تابوت مرمری خفته اند . مجسمه های کوچکی از زنان و غلامان و همچنین طلسم در بین مومیاییها دیده شده است . هنرمندان مصری اطر اف این مقبره ها را نقاشی می کردند . مومیایی کردن مصریان باستان چون به زندگی پس از مرگ و جاودانگی روح اعتقاد داشتند برای باقی ماندن جسد آن را مومیایی می کردند . شیوه کار بدین صورت بود که با سنگ تیزی پهلوی مرده را می شکافتند و محتویات داخل شکم او را خارج می کردند . از راه بینی مغز را از جمجمه بیرون می کشیدند . همچنین شکم مرده را با محلول ها و عطریات گوناگون می شستند . بعد از آن نعش را تا هفتاد روز در محلول های نمکی و نفتی قرار می دادند . آنگاه با نوار های پارچه ای آغشته به مو آن را می پیچند و مرده را در قبر می گذاشتند . حاکمان مصر حاکمان اولیه مصر فراعنه بودند . در واقع دوره تاریخی مصر از زمانی شروع می شود که مصر بالایی و پایینی تحت اداره یک فرعون به نام « مِنِس » قرار می گیرد . مورخی به نام « مانتون » تاریخ مفصلی راجع به فراعنه مصر نوشته و دوران حکومت آنها را به 31 سلسله تقسیم کره است . وقتی کمبوجیه مصر را تصرف کرد این سرزمین جزو قلمرو هخامنشیان شد و پس از سقوط هخامنشیان به دست اسکندر افتاد ، مصر را جانشینان وی مشهور به بطالسه اداره می کردند . پس از آنها رومیان بر مصر مسلط شدند . تا اینکه در زمان عمر ، خلیفه دوم ، مسلمانان آنجا را فتح کردند و زبان عربی جایگزین زبان قبطی شد . پس از قدرت گرفتن عثمانیان ، مصر ضمیمه قلمرو آنان شد . بعد از جنگ جهانی اول انگلیس و فرانسه بر مصر مسلط شدند و مدتی شاهان دست نشانده ای بر آن حکومت می کردند ولی پس از جنگ جهانی دوم با یک کودتا حکومت مصر به جمهوری تغییر یافت .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 108صفحه 17