مجله نوجوان 108 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 108 صفحه 21

یک فوعون تمام و کمال « هتشپ سوت » در سال 1479 قبل از میلادی به همسری فرعون درآمد . او تمام امور کشور را به دست گرفت و عملاً تمام وظایف فرعون را انجام می داد . حتی تاج فرعون را به سر گذاشت و لباس های او را به تن کرد . اما یک مشکل بزرگ وجود داشت و آن هم این بود که فرعونها طبق سنت ، ریش کم پشتی روی چانه می گذاشتند و همین مسئله می توانست فرعون بودن او را با اما و اگر مواجه کند . اما برای این مسئله هم راه حل هایی وجود داشت . « هتشپ » دستور داد یک ریش مصنوعی ، مشابه ریش فرعون درست کنند و به چانۀ او بچسبانند . به این ترتیب او به عنوان اولین فرعون مؤنث شناخته شد . . « هشتپ سوت » با یک طرح دقیق و منسجم ، با دشمنانی که مرزهای مصر را تهدید می کردند جنگید و آنها را سرجایشان نشاند . سپس فرمان داد یک عبادتگاه باشکوه در ستایش از خدای خورشید بسازند . او طلا و درخت آبنوس را وارد مصر کرد و چندین کشتی بزرگ برای سفر به نقاط دوردست ساخت . او در پانزدهمین سالگرد سلطنتش فرمان داد دو ستون 350 متری بسازند که بقایایش هنوز باقی است . « هتشپ » چنان بر امور مملکتی چیره بود و آنقدر در کار حکومت تسلط داشت که تازه بعد از مرگش ، مصریها به یاد فرعون افتادند و یادشان آمد که فرمانروای کشورشان فرعون است ! تأثیرگذار « نفر تی تی » مدت خیلی کوتاهی ملکۀ مصر بود ، چیزی حدود دو سال . با این حال تأثیراتی که بر مصر و زندگی مردمانش گذاشت ، به اندازه ای بود که اسم او را سه هزار سال بعد هم زنده نگهداشت . مصرشناسان در وصف زیبایی شگفت انگیز « نفر تی تی » دست به مبالغات خنده داری زده اند . آنطور که می گویند در زیبایی همتا نداشت اما به هر حال نکته مهم این است که نه چهرۀ زیبای او ، بلکه تفکرات و خوش فکری اش اسم او را ماندگار کرده است . او و همسرش فرعون ، به ایجاد تغییراتی بزرگ فکر می کردند . به عنوان مثال از تغییراتی که ایجاد کردند یکی این بود که اعلام کردند مصریها موظفند فقط یک خدا را بپرستند و پرستش خدا های مختلف و بت پرستی ممنوع است . برای تثبیت این دستورشان هم فرمان دادند در ستایش خدای یگانه یک شهر جدید با طرحی متفاوت و پر از آثار هنری و معماری باشکوه بنیانگذاری شود اما دوران حکومت آنها عمر چندانی نداشت و طرحها و نقشه هایشان همگی نیمه تمام باقی ماند . با به قدرت رسیدن « تاتنخامون » شهر جدید به منطقه ای متروک و ویران تبدیل شد و پرستیدن خداهای مختلف هم از ممنوعیت در آمد .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 108صفحه 21