مجله نوجوان 118 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 118 صفحه 32

RAM مبانی حافظه‏های RAM قسمت دوم حافظۀ RAM، یک تراشۀ مدار مجتمع (IC) بوده که از میلیون‏ها ترانزیستور و خازن تشکیل شده است. در اغلب حافظه‏ها با استفاده و به‏کارگیری یک خازن و یک ترانزیستور می‏توان یک سلول را ایجاد کرد. سلول فوق قادر به نگهداری یک بیت داده خواهد بود. خازن، اطلاعات مربوط به بیت را که یک یا صفر است، درخود نگهداری خواهد کرد. عملکرد ترانزیستور مشابه یک سوییچ است که امکان کنترل مدارات موجود بر روی تراشه حافظه را به منظور خواندن مقدار ذخیره شده در خازن یا تغییر وضعیت مربوط به آن، فراهم می‏کند. خازن مشابه یک ظرف (سطل) است که قادر به نگهداری الکترون‏ها است. به منظور ذخیره سازی مقدار «یک» در حافظه، ظرف فوق می‏بایست از الکترونها پر شود. برای ذخیره سازی مقدار صفر، می‏بایست ظرف فوق خالی شود. مسئلۀ مهم در رابطه با خازن، نشت اطلاعات است (وجود سوراخ در ظرف) بدین ترتیب پس ازگذشت چندین میلی ثانیه یک ظرف مملو از الکترون تخلیه می‏شود. بنابراین به منظور اینکه حافظه به صورت پویا اطلاعات خود را نگهداری کند، می‏بایست پردازنده یا «کنترل کنندۀ حافظه» قبل از تخلیه شدن خازن، مکلف به شارژ مجدد آن به منظور نگهداری مقدار «یک» باشند. بدین منظور کنترل کننده حافظه اطلاعات حافظه را خوانده و مجدداً اطلاعات را بازنویسی می‏کند. عملیات فوق (Refresh)، هزاران مرتبه در یک ثانیه تکرار خواهد شد. علت نامگذاری DRAM بدین دلیل است که این نوع حافظه‏ها مجبور به بازخوانی اطلاعات به صورت پویا خواهند بود. فرآیند تکراری «بازخوانی / بازنویسی اطلاعات» در این نوع حافظه‏ها باعث می‏شود که زمان تلف و سرعت حافظه کند شود. سلول‏های حافظه روی یک تراشۀ سیلیکون و به صورت آرایه‏ای مشتمل از ستون‏ها (خطوط بیت) و سطرها (خطوط کلمات) تشکیل می‏شوند. نقطۀ تلاقی یک سطر و ستون بیانگر آدرس سلول حافظه است. اولین موس ساخت بشر سروش مسعودی. @gmail. soroush masoudi com

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 118صفحه 32