مجله نوجوان 121 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 121 صفحه 25

مثل حزب الله در لبنان و حماس در فلسطین، نقشههای آنها را نقش بر آب میکنند. حامد: به خاطر همین است که غربیها بهاین گروهها تروریست میگویند. سهند: اصلاً با ایران هم به خاطر همین بدند. یعنی دلشان نمیخواهد ایران از این گروهها حمایت کند. سردبیر: در حالی که این گروهها بر اساس خواست ملتهایشان شکل گرفتهاند. این موضوع، غربیها را دچار تناقض کرده است. چرا که از طرفی، دم از دموکراسیمیزنند، یعنی حاکمیت خواست و ارادة مردم و از طرفی، با خواستة ملتها مخالفت میکنند. حامد: به نظر شما این ماجرا به کجا ختم میشود؟ ایران تا کی میتواند روی موضع خودش ایستادگی کند؟ سردبیر: شاید منظورت این است که ایران چه نفعی از این ماجرا میبرد یا چه ضررهایی را تحمل میکند؟ سهند: نفع ماجرا، این است که ملتهای مسلمان میبینند تکیه­گاهی در جهان دارند که از حق آنها دفاع میکند. ضررش هم توطئههایی است که هر روز علیه ما میشود. یعنی همین اتهامهای حمایت از تروریسم یا بهانه گیری بر سر انرژی هستهای و... سردبیر: به عبارتی، باید دید هزینههایی که بابت این موضوع میپردازیم، در برابر منافع آن بیشتر است یا کمتر؟ آبتین: من فکر میکنم یک نظام قدرتمند در دنیای امروز نباید از اصول خودش دست بردارد. اگر امروز ما اسراییل را به رسمیت بشناسیم، فردا خیلی از حرفهای ما زیر سؤال میرود. سهند: موضوع فقط این نیست. ما چطور میتوانیم رژیمی را به رسمیت بشناسیم که موجودیت ما را هم تهدید میکند؟ خود غربیها نمیتوانند یک حکومت اسلامی را در داخل کشورهای اسلامی تحمل کنند ما چطور میتوانیم یک رژیم اشغالگر را در دل کشورهای اسلامی به رسمیت بشناسیم؟ حامد: در این قضیه شکی نیست. ولی اگر آنها بخواهند این موضوع را تبدیل به یک درگیری یا حتی جنگ کنند، ما چه وظیفهای داریم؟ سردبیر: اجازه بدهید من بگویم. خوشبختانه در نظام فکری جمهوری اسلامیایران جنگ افروزی جایی ندارد. امام خمینی حتی برای سرنگونی شاه ایران، مجوز خشونت صادر نکرده بودند. مردم با راهپیمایی و نثار خون، انقلاب را پیروز کردند. در جریان جنگ هشت ساله هم، آن حماسة بزرگ « دفاع مقدس» نام گرفت. در مورد قضیة فلسطین هم جمهوری اسلامی ایران قایل به یک منطق قوی است. ما میگوییم سرنوشت این سرزمین را مردم آن باید تعیین کنند. یعنی اولاً آوارهها به سرزمینهایشان برگردند. بعد همة فلسطینیها شامل مسلمان، مسیحی و یهودی، حکومت مورد نظر خودشان را تأسیس کنند. این منطق قوی نیازی به جنگ ندارد. اما اگر اسراییل و حامیان غربی آن، بخواهند از زور استفاده کنند، دفاع و ایستادگی یک وظیفة انسانی و اسلامی است. همان کاری که حزب الله لبنان کرد یا مردم فلسطین دارند در قالب انتفاضه انجام میدهند. ما هم از حق آنها دفاع میکنیم. اگر هم یک روز اسراییل جرأت کند به طرف ما سنگاندازی کند، در آن صورت دفاع ما جانانه خواهد بود. اما واقعیتهای جهانی این اجازه را به آنها نمیدهد. آنها میدانند که ایران اسلامی، قدرتمندتر از آن است که با این تهدیدها دست از آرمانهای امام خمینی بردارد. ادامه دارد...

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 121صفحه 25