مجله نوجوان 125 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 125 صفحه 16

مریم شکرانی (تست خودشناسی) چگونه اثبات می‏کنید وجود دارید؟! 1 - در اتوبوس شرکت واحد: الف- با نعره‏های گوشخراش جوک تعریف می‏کنید و به طرز وحشتناکی می‏خندید. ب- علاوه بر مورد الف مسافران اتوبوس را هم قلقلک می‏دهید. ج- وقتی راننده مشغول جمع کردن بلیطهاست پشت فرمان می‏نشینید و پایتان را با شدّت هر چه تمامتر روی گاز می‏گذارید... د- با هیچکدام از این موارد دلتان خنک نمی‏شود و ترجیح می‏دهید محترمانه اتوبوس را منفجر کنید. 2 - کدام مورد را برای تریپ ظاهری خود می‏پسندید؟ الف- موهایتان را آبی کنید و یک شاخه گل خرزهره به حلقومتان بچسبانید. ب- بدهید نصف بدنتان را گچ بگیرند و روی آن سنگ گرانیت بچسبانند. ج- یک چشمتان را کور کنید و به جایش خَر مهره بچسبانید. د- علاوه بر موارد بالا اقدام به قطع دست چپ خود و پیوند آن بر روی جمجمۀ‏تان کنید. 3- تنها در صورتی حاضرید گردنتان را روی ریل راه آهن بگذارید و اجازه دهید که قطار یک دور کامل از روی آن عبور کند که: الف- با دوستتان سر مسألۀ شجاعت شما بحثتان شده باشد. ب- با پدرتان سر مصرف آخرین لیوان نوشابه درگیر شده باشید. ج- آهنگ مشکی رنگ عشقه را گوش داده باشید و دلتان گرفته باشد. د- حتماً نیاز نیست آدم زحمت بکشد و دلایل مهمی نظیر گزینۀ الف و ب و جیم پیدا کند. همین طوری هم حاضرید این کار را انجام بدهید. 4 -در یک مجلس میهمانی شما در کدام نقطۀ صحنه واقع شده‏اید؟ الف- وسط جمعیت روی زمین افتاده‏اید و از شدّت خنده ریسه رفته‏اید. ب- وسط جمعیت روی زمین افتاده‏اید و از شدت وراجی و خنده کف بالا آورده‏اید. ج- وسط جمعیت روی زمین افتاده‏اید و از شدت چرت و پرت و هذیان گویی کبود شده‏اید و به حالت کما رفته‏اید. د- وسط جمعیت روی زمین افتاده‏اید و از شدت جلب توجه مرده‏اید و دیگران یک دستشان به حلوا پختن است و یک دستشان به نعش جمع کردن و ناامیدانه تنفّس مصنوعی دادن! 5 -ارزشمندترین دارایی شما چیست؟ الف- نخ دندان آلبرت انیشتن ب- دندان شیری بچّۀ مایکل جکسون. ج- پوشک کودکی‏های پسرخالۀ دیوید بکهام. د- یک گلوله محتوی دماغ همسایۀ نوۀ عموی برانکو سر مربّی تیم ملّی که در گاو صندوق مخصوص نگهداری می‏کنید. 6 -بچّۀ همسایۀ‏تان تجدیدی آورده و با پدرش بحثش شده است. نقش شما در این ماجرا: الف- به جای بچّۀ همسایه به بابایش تضمین و اثر انگشت و تعهدنامه کتبی و قول شرف و وجدان می‏دهید که معدل ترم آیندۀ‏تان 75/20 شود. ب- بچّۀ همسایه را زیر کتک و کمربند می‏گیرید که باعث تخریب اعصاب آقای همسایه شده است. ج- بچّۀ همسایه را فلج می‏کنید که دیگر نتواند به مدرسه برود و باعث ایجاد اثرات منفی در روحیۀ والدینش شود.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 125صفحه 16