مجله نوجوان 125 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 125 صفحه 18

یک معما برای تمام فصول مجید صالحی سرزمین مورد نظر قرنها پیش در روی کره زمین، آن زمان که قارهها به هم چسبیده بودند یک سر زمین بود که بعد از آن که قارهها از هم جدا شدند آن سرزمین به کل از بین رفت. داستان ما راجع به آن سرزمین است که اسمش دیوپونتراس است (بود) در این سرزمین پادشاهی حکومت میکرد که خیلی باحال بود من میکشم خودم را این که مجله میخونه در آن زمان هفته نامه دوست نوجوان هر روز چاپ میشد و جناب پادشاه از مشترکین درجه اول مجله بود و هر شب قبل از خواب مجله رو میخوند. از قسمتهای مهم مجله که مورد نظر پادشاه بود بخش جدوا بود. وهر روز اول جدول را حل میکرد. یک روز به یک سوال برخورد که جواب آن سه حرفی بود و سوال این بود: نجسترین چیز در دنیا چیست؟ و پادشاه همه سوالات را حل کرد جز این سوال و کلی کلافه شد به همین خاطر از وزیرش خواست بین مردم برود و جواب سوال را پیدا کند وزیر هم ادوات را برداشت و بین مردم رفت و شروع به پرس جو کرد

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 125صفحه 18