مجله نوجوان 125 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 125 صفحه 21

وزیر یک ذره مکث کرد و گفت: خوب حالا این گنج تو کجاست... شاید بشه یک کارایی کرد چوپان گفت میگم فقط یک شرط داره و اگه اون شرط رو اجرا کنی حاضر میشم بهت بگم گنج کجاست شرط من اینکه تو باید بری و ای... ای... مرتیکه هیچ میدونی چی داری میگی... بس حداقل باید سه دفعه سگ من رو ببوسی! به نظر خوشمزه میآید فقط نمیدونم چرا صورتش وزیر قبول کرد و با خودش گفت توی این بیابان که کسی نیست کسی هم نمیفهمد و سه دفعه سگ را بوسید. بعد از این کار وزیر به چوپان گفت خوب حالا برویم سراغ گنج... چوپان گفت: چه گنجی، چه کشکی! گنجی در کار نیست من فقط میخواستم جواب معمای تو را بدهم... جواب سوال تو طمع است تو حاضر شدی بح خاطر کنج سگ نجس را ببوسی، صمع از سگ هم نجستر است.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 125صفحه 21