مجله نوجوان 127 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 127 صفحه 20

آقای فلسفه فروردین پارسا …III فلسفه اتمی! قصه های آقای فلسفه، برخلاف چیزهای دیگری که وقتی به عدد 13 می رسد به نحسی واین جور موارد می خورد، در شماره سیزدهم،به داستان اتمیان یونان رسیده است، اگرچه آقای فلسفه همیشه و در همه حال تأکید کرده و می کند که فلسفه اتمی یا اتمیست ها با این قصه اتم و بمب اتمی و هسته ای متفاوت ای، اما به هر حال بعد از ((زنون)) درتاریخ فلسفه قصة فلسفه به اتمی می رسد حالا چرا به اینها اتمی می گفتند آیا زده بودند مثل آمریکا، هیروشیما وناکازاکی را صاف کرده بودند یا شورای حکّام انرژی اتمی به آنها اجازه داده بود که مثل اسرائیل بمب اتمی داشته باشند و پاسخگو نباشد؟! شما چه حدسی می زنید؟! در زبان یونانی که ((توما)) (Toma)به معنای((شکستنی)) و کلمه «آلزما» (Atoma) به معنای «نشکستنی» یا به قول سر دبیر ((نا شکستنی)) (اگر ننوشته بودم هم خودش در آخرین مرحله اصلاح می کرد.این اتم آتوما، به معنی نشکستنی، چیزی است که دیگر قابل تجزیه نیست ودر اصطلاح فلاسفه به آن می گویند ((جزء لایتجّزی)) یعنی کوچکترین جزء از هر چیزی که دیگر قابل قسمت کردن نباشد این می شود ((اتم)) این فلاسفه اتمی یا اتمیست، چون معتقد بودند جهان از آب وبادو اینها تشکیل نشده، بلکه نهایتاً به یک جزء از جنس خودش می رسدکه دیگر قابل تجزیه نیست و آن جزء همان ((اتم)) است، به

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 127صفحه 20