مجله نوجوان 149 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 149 صفحه 23

پاسخ جدول شماره قبل افقی 1-نوعی تخم ماهی -از لوازم­التحریر 2-راه قطار-از فرشتگان مقرّب 3-وسیله بازی الکترونیکی -جهت 4-کسی که می­دود-شن ساحل 5-نیروی نظامی کشور-قلب قرآن 6-تازه -موادمعدنی -محبّت 7-محل آرد کردن گندم -از اجزای صورت 8-فلز ارتجاعی -اختر 9-نوار-پسر رستم 10-حرف انتخاب -خوبی-از رنگها 11-جای مرکب-از شهرهای استان خراسان عمودی 1-از استانهای شرقی-دست 2-ضمیر انگلیسی -از متخصصین امر روانشناسی 3-تولد-خانه بزرگ 4-شیوه -پول خرد انگلیسی 5-امانت دار-فرزند سستی 6-شهری مذهبی-مرض قند-میان دست 7-منبع چربی شتر-دربند 8-خزندۀ خوش خط و خال -اتومبیل عربی 9- ماه سرد-شهر باستانی - نام دیگر مریخ 10-حرف ندا-نورانی-اجداد 11-واسطۀ معامله -از وسایل شکارفرم اشتراک مجله دوست نوجوانان برای جهان وحومه! بهای اشتراک تاپایان سال 1386 -هرماه 4شماره -هرشماره 2750ریال مبلغ اشتراک را به حساب شماره 5252بانک صادرات میدان انقلاب کد 76 به نام موسسه ی تنظیم و نشر آثار امام(ره)واریز کنید. (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات در سراسر کشور) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی تهران،خیابان انقلاب،چهار راه حافظ،پلاک 962 امور مشترکان مجله دوست ارسال فرمائید. قابل توجه متقاضیان خارج از کشور بهای یک شماره ی هفتگی دوست خاور میانه(کشورهای همجوار)10000 ریال اروپا،آفریقا،ژاپن11000 ریال آمریکا،کانادا،استرالیا12500 ریال بستگان هر یک از افراد ساکن در خارج از کشور که در ایران سکونت دارند،می توانند مبلغ فوق را به حساب اعلام شده واریز و سپس نشانی فرد خارج از کشور را به امور مشترکان مجله دوست ارسال کنند. مشترکین محترم استان اصفهان می­توانند مبلغ اشتراک خود را به شماره حساب0101187501004 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی در ایران واریز کنند. آدرس:اصفهان-:اصفهان،خیابان شیخ بهایی،مقابل بیمارستان مهرگان،نمایندگی چاپ و نشر عروج تلفن:03112364577 واحد اشتراک مجله دوست نوجوان

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 149صفحه 23