مجله نوجوان 151 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 151 صفحه 6

مدرسه حامد قاموس مقدم علوم کلفت و تجربة نازک ! پیش از این در مورد اهمیت درسهای بی اهمیت با هم صحبت کردیم . حالا نوبت آن رسیده است که در مورد بی اهمیت بودن درسهای مهم نیز حرف بزنیم . درسهایی مانند علوم و ریاضی که در سال های بالاتر هرکدام از آن ها تبدیل به مجموعه ای از دروس مهم دیگر می شوند . ترکیب های ناموفق یک از اهدافی که بچه ها باید در خواندن دروسی مانند علوم تجربی دنبال کنند آشنایی آنها با دروس مختلفی است که قرار است در سال های بالاتر با آن ها مواجه شوند . مؤلفان ، زیست شناسی ، جانورشناسی ، گیاه شناسی ، زمین شناسی ، فیزیک ، شیمی ، مکانیک ، ستاره شناسی و بسیاری از رشته های تحصیل را در هم ترکیب کرده اند و کتاب علوم تجربی را بیرون داده اند تا بچه ها هم به علم خود بیفزایند و هم آن ها را تجربه کنند . کدام علم ، کدام تجربه ؟ افزایش علم که یک امر مسلم و واجب است . این کار تنها و تنها به وسیله مطالعة دروس و مشق نوشتن از روی آن ها و مطالعة دروس ، محقق می شود . در موارد جدّی تر دیده شده است که بچه ها برای افزایش سطح علم و دانش خود کتاب ها را گاز زده اند و خورده اند ! در کنار این افزایش علم ، قرار بوده است که بچه های طلف معصوم موارد علمی را تجربه کنند و با چشم خود ببینند که برای مثال ، یک دانة لوبیا چگونه سبز می شود یا اینکه حرکت آونگ یعنی چه ! برای این کار قرار بوده است که در مدارس یک جاهایی وجود داشته باشد که بچه ها در آن همه چیز را تجربه کنند . به این مکانها ر زمان های خیلی خیلی قدیم که مدارس خیلی پولدار بودند ، آزمایشگاه می گفتند ؟

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 151صفحه 6