مجله نوجوان 165 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 165 صفحه 4

مرتضی سورج نقد و نظر پیشرفت کنیم، عینهو خارجیها تا کی باید به این زندگی اسف‏بار ادامه بدهیم؟ مگر ما چی از این خارجیها کم داریم؟ ببین این غربیها چهقدرخوشبختند! از شدّت خوشحالی و خوشبختی نمی‏دانند چه کار بکنند. از بس امکانات برایشان فراهم است دارند دیوانه می‏شوند. چرا ما مثل آنها زندگی نمی‏کنیم؟ حالا ما چند کار را به شما یاد می‏دهیم تا شما سه سوت بشوید عینهو خارجیها! خداحافظ خانواده یکی از امتیازات ویژۀ غربی‏ها این است که به هیچ وجه خانواده سرشان نمی‏شود. یعنی اکثراً که زندگی مستقل را ترجیح می‏دهند، آنهایی هم که با خانواده زندگی می‏کنند هیچ مجبور نیستند به پدر و مادرشان احترام بگذارند. تازه آنها می‏توانند به پلیس زنگ بزنند تا بیاید پدر و مادرشان را دستگیر کند و ببرد. البته نه! خاک بر سرم! ما که اینقدر از بابایمان کتک خوردیم این شدیم! ببین آنها دیگر چه بی‏تربیتهایی بار بیایند. ملّتهای دیگر را آدم حساب نکنید اگر می‏خواهید مثل غربی‏ها پیشرفت کنید باید انسانهای دیگر کشورها و دیگر قارّه‏ها و دیگرهای دیگر را آدم حساب نکنید. از دید یک غربی متمدّن و پیشرفته، انسانهای دیگر عموماً یا تروریست هستند یا جزو عقب‏مانده‏های ذهنی به شمار می‏آیند و نمی‏توانند مفاهیمی مثل آزادی، حقوق بشر، دموکراسی و این کلمه‏های خوشگل خوشگل را درک کنند. از دید هر انسان غربی، مردم دنیا به دو گروه اصلی من و دیگران تقسیم می‏شوند و به جز «من» که شاخۀ اصلی گروه اصلی است، باقی، همه دیگران هستند و دیگران هیچ حقّی ندارند. مثلاً آدم غربی فکر می‏کند که حق دارد انرژی هسته‏ای و کلاهک داشته باشد امّا آدمهای دیگر در دنیا این حق را ندارند چرا که ممکن است وقتی که آدم غربی می‏خواهد آنها را نابود کند، آنها نیز بخواهند از خودشان دفاع کنند و این موضوع برای آدم غربی خیلی خطرناک است.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 165صفحه 4