مجله نوجوان 165 صفحه 36
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 165 صفحه 36

منتظر نامه‏هایتان هستیم تهران-صندوق پستی 3563-14155 عذرخواهی: بدینوسیله از جنابآقای مجتبیسرایی بهدلیل جراحی غیرمنصفانه و لباسیکهتوسط طراح مجله بر تنایشان پوشانده شده است عذرخواهی می‏کنیم. قدردانی: بدینوسیلهازجنابآقایکلاغ بهدلیل اینکه پذیرفتند که در کنار آقای سراییبه ایفای نقش بپردازندتشکر می کنیم و از ایشان خواهش می کنیم آن گردنبندی را که توی تصویر است و حالا مفقود شده است با زبان خوش بردارند و بیاورند.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 165صفحه 36