مجله نوجوان 166 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 166 صفحه 21

9. پروژه طوری طراحی شده که کاملاً سیستم بدون نقص کار می‏کند. یعنی: هرگونه مشکلات بعدی ناشی از عملکرد غلط اپراتورهاست! 10. تمام انتخاب اولیه به کنار گذاشته شد. یعنی: تنها فردی که این موضوع را می‏فهمید از تیم خارج شده است! 11. کل کوشش ما برای این استکه مشتری راضی شود. یعنی: ماآنقدر اززمان بندی عقبیم که هر چه که به مشتری بدهیم راضی می‏شود! 12. تحویل پروژه برای فصل آخر سال آینده پیش بینی شده است. یعنی: تا آن زمان ما می‏توانیم مقصر تأخیر در اجرای پروژه را کسی از میان تیم کارفرما پیدا کنیم! 13. روی چند انتخاب به طور همزمان در حال کار هستیم. یعنی: هنوز تصمیم نگرفته‏ایم چه کنیم! 14. تا چند دقیقۀ دیگر به این موضوع می‏رسیم. یعنی: فراموشش کنید، الان به اندازۀ کافی مشکل داریم! 15. حالا ماآماده‏ایم صحبتهای شما رابشنویم. یعنی: شما هرچه می‏خواهید صحبتکنید که البته تأثیری در کاری که ما انجام خواهیم داد، ندارد! 16. به علت اهمیت تئوری و عملی این موضوع...... یعنی:به علت علاقه من به این موضوع! 17. سه نمونه جهت مطالعۀ شما انتخاب شده و آورده شده‏اند. یعنی: طبیعتاً بقیۀ نمونه‏ها واجد مشخصاتی که شما باید بعد از مطالعه به آن برسید، نبوده‏اند! 18. بقیۀ نتایج در گزارش بعدی ارائه می‏شود. یعنی: بقیۀ نتایج را تا فشار نیاورید نخواهیم داد! 19. ثابت شده که.... یعنی: من فکر می‏کنم که.....! 20. این صحبتشما تا اندازه‏ای صحیح است.یعنی: از نظر من صحبت شما مطلقاً غلط است! 21. در این مورد طبق استاندارد عمل خواهیم کرد. یعنی: ازجزئیات کار اصلاً اطلاع نداریم.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 166صفحه 21