مجله نوجوان 179 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 179 صفحه 2

بسم الله الرحمن الرحیم نوجوانان دوست صاحب امتیاز:مؤسسه تنظیم ونشرآثارامام(س) سال چهارم-شمارۀ17 عید مبعث مبارک نوآوری و شکوفایی زمین گلدان خالی بود بگونه و خودت را راحت کن! تصادف داستان روح­الله اگرمرگ نبود جاده قلی به فضاپروازمی­کند امتوفاش نکن رفیق! یک جفتِ بوگندو! فرش ایرانی برای خارجی عاشق فوتبال نبودم یک گردش کوتاه بانادرابراهیمی صدسخن جدول حاصل جمع قطره­ها نوجوانان دوست صاحب­امتیاز:مؤسسه­تنظیم­ونشرآثارامام(س) سال چهارم-شمارۀ17 مدیر هنری:حامدقاموس­مقدم اعضای تحریه:اسماعیل امینی/قربان ولیئی/ ناصرفیض/محمدرضاتقی­دخت/مژگان­بهمنش/ صفحه­آرایی:سالومه­مسافر/مرتضی تشخصّی دلارام­کارخیران/افسون­حضرتی/فاضل­ترکمن/ گروه­هنری:لیلابیگلری/مجیدصالحی/عاطفه خدیجه­آقابراری/مسعودملکیاری/مرتضی­سورج/ شفیعی­راد/سروش مسعودی/ساراقاموش­مقدم مریم­شکرانی/شهریارزنجانی/مسعوداختری نسترن سادات موسوی محسنی فکس:88836792/77648693 مدیرمسؤول:مهدی ارگانی ویراستار:حسام­الدین قاموس مقدم ایمیل: سردبیران:افشین­علاء،محسن­وطنی توزیع و امورمشترکین:محمدرضا ملّا زاده دبیرتحریریه:زهراسادات­موسوی­محسنی نشانی:تهران-صندوق پستی14155-3563 فکس:66712211 تلفن:66706833 مسابقۀ عکاسی به مناسبت روز پدر از پدرتان عکس بیندازید و برای ما بفرستید.البته قرار نیست عکس پدرتان را در حال لبخند ملیح کنار یک گلدان بفرستید.وقتی که پدرتان از خستگی خوابش برده است یا روی کاناپه در حال چرت­زدن است عکسش را بگیرید و برای ما بفرستید یا ایمیل کنید یا پرت کنید. راستی فکر می­کنید پدرتان دارد چه خوابی می­بیند؟حدس زدن خواب پدرتان هم جایزه دارد. نشانی ما: تهران-صندوق پستی3563-14155 پست الکترونیک:

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 179صفحه 2