مجله نوجوان 182 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 182 صفحه 13

11 مرداد امروز چهار تا اتوبوس کارگر از کابل آوردیم تا کل دیوارهای نقاشی شده را خراب کنند زیرا جناب شهردار معتقدند نقاشیها بدآموزی دارد و مطابق با واقعیّت نمی‏باشد. به عنوان مثال محال است گل زنبق از توی پوست تخم مرغ در بیاید یا پیراهن مردی که روی دیوار خیابان نقطه­چین کشیده شده است 4 دکمه دارد و از سمت چپ بسته شده است در حالیکه در واقعیت پیراهن آقایان 6 دکمه دارد و از سمت راست بسته می‏شود. و یا ماری که بر روی دیوارهای مهد کودک فلان کشیده شده است نیشش تا بناگوش باز است و این برای کودکان بدآموزی دارد. 12مرداد یک ردیف توالت عمومی مرتب و با حال در اتوبان نقطه­چین آماده بهره برداری شد. 13 مرداد مجبور شدیم توالت عمومی را تعطیل کنیم چرا که از طرف سازمان حمل و نقل شهری خبر دادند که چاههای فاضلاب توالتها دقیقاً روی ساختمان مترو کنده شده است و نشتی دارد! 14 مرداد کل خیابانها و بلوارها را با خاک یکسان کردیم تا به جایش گل و چمن بکاریم. چشم کشورهای صنعتی و سوارخ کنندۀ لایۀ اُزُن کور، ما حسابی محیط زیست‏دار شدیم. 15 مرداد چهار تا کامیون دیگر کارگر از قندهار آوردیم و گفتیم دوباره همۀ خیابانها و بلوارها را آسفالت کنند. آخر نیست این مأمور خرید ما سواتِ درست وحسابی ندارد، رفته است به جای کودشیمیایی کود فیزیکی خریده و کلّ گل و گیاهان نونهال را خشکانده است و تازه خاک را هم تا سه میلیون سال آینده نابارور فرموده است. بنابراین مجبور شدیم دوباره همه جا را آسفالت کنیم. ادامه دارد...

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 182صفحه 13