مجله نوجوان 195 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 195 صفحه 33

طراح جدول:بنیامین اختری افقی 1-محل تبدیل گندم به آرد-از پاک کننده­ها 2-گلی خوشبو-شهر بادگیرها-از اقوام ایرانی 3-پایتخت ایتالیا-شتر،گاو،پلنگ-خم کاغذ 4-رأس-نفی عرب 5-کشتی جنگی-لیست غذا-از شهرهای استان گیلان 6-گروهی از جانوران 7-زر-قرض-وسیلۀ پرواز پرندگان 8-رطوبت-پاسخ منفی 9-ضمیر اشاره به دور-نوعی پارچه-مادر ورزشها 10-درشت و زبر-از بی­ادبان باید آموخت- مادر آذری 11-سنگ سرخ-از صفات خداوند عمودی 1-سرزمین آریایی-آشپزی 2-پدربزرگ رستم-از شهرهای استان مازندران-کاشت اولیۀ برنج 3-بله فرنگی-سوغات قم-غُر بچگانه! 4-طلا-از اجزای دست 5-یک آذری-خورشید-از بتهای معروف دوران جاهلیت 6-از رودهای معروف ایران 7-خانۀ مروارید-در حمام است-مادر 9-از شهرهای استان کرمان-گاری- مادر عرب 10-واحد توان الکتریکی-ورزش آبی- از قله­های زاگرس 11-پشیمانی- از جزایر ایران

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 195صفحه 33