مجله نوجوان 207 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 207 صفحه 35

بهای اشتراک تا پایان سال1387: هر شماره 3000 ریال مبلغ اشتراک را به حساب سپهر بانک صادرات ایران به شمارۀ 0102070538002 به نام موسسه تنظیم و نشر آثار امام (س) (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات کپی فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی: تهران، خیابان انقلاب، چهار راه حافظ، پلاک962 امور مشترکان مجله دوست ارسال فرمایید. قابل توجه متقاضیان خارج از کشور بهای یک شماره هفتگی دوست خاور میانه (کشور‏های همجوار) 10000ریال اروپا، آفریقا، ژاپن11000ریال آمریکا، کانادا، استرالیا12500 ریال بستگان هر یک از افراد ساکن در خارج از کشور که در ایران سکونت دارند، می‏توانندمبلغ فوق را به حساب اعلام شده واریز وسپس نشانی فرد خارج از کشور را به امور مشترکان مجله دوست ارسال کنند. نام نام خانوادگی تاریخ تولد کد ملّی تحصیلات نشانی کدپستی تلفن شروع اشتراک از شماره تا شماره

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 207صفحه 35