مجله نوجوان 208 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 208 صفحه 4

یاد دوست مهدی پرویز روایت مشرقی او را در سن هفت سالگی به مکتب‏خانه سپردند تا روان‏خوانی قرآن را بیاموزد. او در این مکتب‏خانه علاوه بر روان‏خوانی قرآن، کتابهایی از نثر و نظم را نیز آموخت. پس از پایان مکتب‏خانه برای ادامۀ تحصیل به مدرسۀ علوم دینی خمین رفت. قسمتی از معارف متداول آن روز مانند مقدمات و دروس حوزه را نزد علمای خمین

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 208صفحه 4