مجله نوجوان 211 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 211 صفحه 34

قیصر امین پور سفر ایستگاه قطار می‏رود تو می‏روی تمام ایستگاه می‏رود و من چقدر ساده‏ام که سالهای سال در انتظار تو کنار این قطارِ رفته ایستاده‏ام و همچنان به نرده‏های ایستگاهِ رفته تکیه داده‏ام!

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 211صفحه 34