مجله نوجوان 222 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 222 صفحه 13

پدر اون پهلوون تو قصه هاس اسماعیل امینی پدر اون پهلوون تو قصه هاس باز پدر با دستای پر اومده بار دنیا روی دوش خسته شه نون تازه میوه شیرینی و گل خستگی شو پشت در جا می ذاره واسه من یه توپ خوشگل خریده گل خنده رو لبای بسته شه واسه آبجی یه عروسک تپل  غصه هاشو تو دلش زندونی کرد ای خدا یه کاری کن تو خونه مون پیش هیچ طبیبی درداشو نبرد همیشه خنده و خوشحالی باشه زیر بار سختی های روزگار نکنه یه روز بیاد تنگ غروب خم شد اما خم به ابرو نیاورد دستای گرم پدر خالی باشه دوست نوجوانان سال پنجم / شماره 10 پیاپی 222 / 30 خرداد 1388

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 222صفحه 13