مجله نوجوان 222 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 222 صفحه 14

کلوپ اعصاب نوردی تقدیم می کند تابستان؛ فصل آرمانی حیم __ اعصاب نورد باور بفرمایید که اعصاب نوردی کار شایسته ای است که خیلی خوبی ها را به دنبال دارد ولی بعضی از عزیزان، تاب نمی آورند و مدام قصد دارند پنبة اعضای کلوپ را بزنند و از آن نمد کلاهی هم برای خودشان تهیه کنند! ما هم قبول داریم که ضعفهایی داریم و هنوز تا روزهای اوج خود راه زیادی باقیست امام تک و تنها بودن در یک عرصة وسیع مانند اعصاب نوردی باعث می شود که نوک نیزه ها و پیکانهای انتقاد به سمت ما باشد و در قلب ما فرو برود. چه بخواهیم و چه نخواهیم وارد تابستان شده ایم و همین گرمای هوا، بیش از هرچیز روی اعصابمان است. ما می توانیم تسلیم شویم و بگذاریم هوای گرم هرکاری که دلش می خواهد با اعصاب ما بکند ولی ما اعضای کلوپ اعصاب نوردی هستیم و نمی توانیم منتظر باشیم تا اعصابمان نوردیده شود پس به جنگ عواملی می رویم که قرار است ما را نابود کند و در این راه از چیزهایی استفاده کنیم که قرار بوده علیه ما به کار برود. در یک ظهر تابستان که هوا بسیار گرم است و همه دارند چرت می زنند خرج کردن مقداری از بازماندگان مهمات چهارشنبه سوی می تواند موثر باشد. استخرها از جمله جاهایی هستند که در تابستان مشتری های زیادی دارند. شما می توانید با بردن و ریختن مقداری شامپو در جکوزی باعث شوید که منظرة زیبایی از قل قل آب و حباب صابون در جکوزی شکل بگیرد یا اینکه همان شامپو را درون آب استخر بریزید تا روی آب کف کند. یکی از مواردی که روی اعصاب مردم می رود میوه های تابستانی است. اصلاً اگر راستش را بخواهید تابستان، فصل اعصاب نوردی است زیرا موقعیتهای بسیار مناسب و بکری برای انجام این فعالیت قشنگ و مفرح وجود دارد. مثلاً همین هندوانه! خریدن هندوانه و باز کردن آن همیشه هیجان دارد زیرا هر چقدر هم که خبرة این کار باشید تا وقتی شباهنگام کارد خود را در آن فرو می کنید کارد روی اعصابتان نرود و هندوانه باز شده ماننده یخچال منزل تان سفید نباشد. همانطور که می دانید همة میوه های تابستانی جزو سردیجات هستند راستش را بخواهید دوست نوجوانان سال پنجم / شماره 10 پیاپی 222 / 30 خرداد 1388

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 222صفحه 14