مجله نوجوان 222 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 222 صفحه 32

سینما شهریار زنجانی نگاهی به فیلم دلشکسته لیلی و مجنون در قرن بیست و یکم فیلم دلشکسته در سینماها موفقیت چندانی کسب نکرد. این فیلم اثر علی رویین تن است . رویین تن دانش آموختة سینماست و سالهاست تجربة بازیگری و کارگردانی تئاتر دارد. دلشکسته اولین اثر سینمایی اوست. که دارای نقاط ضعف و قدرت فراوانی است. فیلم در فضایی دانشجویی آغاز می شود. این فضا پس از سریال در پناه تو یکی از جذابترین مکانها برای ارائة داستانهای مختلف شده است حتی حسن فتحی نیز قسمتهای سنگین و مباحث علمی مدار صفردرجه را در این فضا ارائه کرد تا برای بیننده کشش و جاذبه داشته باشد. امیرعلی و نفس نماینده دو تفکر در اجتماع هستند که استادشان آنها را به عنوان همگروهی برای ارائة یک نظریة اجتماعی انتخاب می کند. همانقدر که برای ببیننده این انتخاب دور از ذهن می نماید برای خود کاراکترها نیز دور از واقعیت است که بتوانند زیر یک سقف با هم فعالیت علمی داشته باشند. در طول فیلم بنابر پیشنهادات استاد راهنما نفس و امیرعلی به تحقیق و بررسی در اجتماع می پردازند و سعی می کنند هر کدام با جامعه ای که با آن بیگانه هستند آشنا شوند و حتی ارتباط برقرار کنند. امیرعلی فرزند شهید است ولی به گفتة خودش هیچگاه از این عنوان نه خودش و نه مادرش هیچ استفاده ای نکرده اند به جز نوبت ملاقات با حضرت امام امّا همانطور که این قشر مظلوم در اجتماع ما همواره چوب برخی سودجویی ها و فرصت طلبی ها را می خورند در این فیلم نیز این پیش فرض برای همه وجود دارد که آنها قصد سوء استفاده از موقعیت خود را دارند. در ابتدای فیلم بیننده می داند که قرار است بین این دو قطب کاملاً مخالف جاذبه ای ایجاد شود ولی اینکه این اتفاق چگونه خواهد افتاد مسیری را می طلبد که بیننده باید آن را دنبال کند. رویین تن در خلق اثر خود کتاب لیلی و مجنون اثر نظامی گنجوی را دستمایة کار خود قرار داده است و حتی در ابتدا برای اینکه تأکید بیشتری بر این مسئله کند و بیننده را بیشتر متوجه آن سازد این کتاب را بدست امیرعلی می دهد تا آن را صحافی کند و ما در انتهای داستان آن را در دست نفس می بینیم که مجنون حال در خیابان راه می رود و این کتاب را می خواند از طراحی فضای این صحنه ها دوست نوجوانان سال پنجم / شماره 10 پیاپی 222 / 30 خرداد 1388

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 222صفحه 32