مجله نوجوان 227
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 227

هفته نامه نوجوانان ایران دوست نوجوانان سال پنجم شماره 15 پیاپی 227 3 مرداد 1388 قیمت 400 تومان شعبان شد و پیک عشق از راه آمد عطر نفس بقیة الله آمد یا جلوه سجاد و اباافضل و حسین یک ماه و سه خورشید در این ماه آمد در این شماره می­خوانید : ® امام سجاد (ع) به روایت شهید مطهری ® کائوچو چیست ؟ ® هدیه­ای برای عروس ® نکات ایمنی در تابستان ® مهار اضطراب در جمع ® کریستف کلمب و تخم مرغ ® زندگینامه بزرگان فوتبال امیرکبیر قهرمان بسکتبال مهار اضطراب

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 227صفحه 1