مجله نوجوان 227 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 227 صفحه 2

بسم الله الرحمن الرحیم دوست نوجوانان هفته نامه نوجوانان ایران صاحب امتیاز : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام « ره » مدیر مسئول : مهدی ارگانی سردبیر : احمد قائمی مهدوی مدیر داخلی : زری عباس زاده  تلفن: 66706833 آدرس: تهران، چهار راه حافظ، پلاک 886 فهرست ® بهشت آرزو /3 ® امام سجاد (ع) به روایت شهید مطهری /4 ® ارزش درس /8 ® کائوچو چیست ؟ /10 ® بسکتبال /12 ® هدیه­ای برای عروس /14 ® نکات ایمنی در تابستان /16 ® مهار اضطراب در جمع /18 ® کریستف کلمب و تخم مرغ ! /20 ® امیرکبیر قهرمان /22 ® شیراز /24 ® امانت / 26 ® اهدای خون ، اهدای زندگی /28 ® زندگینامه بزرگان فوتبال /30 ® خراقانی ها /32 ® منبت کاری /35 ® شعر دوست /36 امانت اهدای خون ، اهدای زندگی رود کولیت

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 227صفحه 2