مجله نوجوان 227 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 227 صفحه 18

راهنما دوست مهار اضطراب در جمع فرشاد امیری نژاد اضطراب یک حالت طبیعی است که هرگاه تحت تنش قرار گیریم ، بروز می کند . طرح مطالب در برابر جمع معمولاً باعث بروز تنش می شود . هنگامی که چنین اتفاقی می افتد ، تغییرات روان شناختی در فرد صورت می گیرد که ممکن است باعث بروز عوارضی مانند دله پیچه ، تعرق ، لرزش دست ها و پاها و تنفس تند با بالا رفتن ضربان قلب شود . نگران نباشید ! اگر بیش از ارائه مطلب یا در حین آن ، دچار هریک از این عوارض می شوید ، عادی است . اگر هیچ یک از این علائم در شما بروز نمی کند استثنایی هستید . برای مهار این اضطراب کافی است که انرژی اضافه خود را به کار ببرید ، می توانید از آن به عنوان محرکی برای بیان پرشور و تکاپوی مطالب در برابر جمع استفاده کنید . روش های رفع اضطراب : 1- سازماندهی : « فقدان سازمانی » یکی از علل اصلی اضطراب است . آگاهی از اینکه افکارتان به خوبی سازماندهی شده اند ، اعتماد به نفس بیشتری در شما به وجود می آورد و از این امکان می توان در جهت بیان بهتر مطالب استفاده کرد . 2- تجسم : تصور کنید که وارد اتاقی می شوید ، خودتان را معرفی می کنید ، مطالب را با شور و اشتیاق بیان می کنید ، با اعتماد به نفس از پس سوالاتی که از شما می پرسند بر می آیید و با علم به اینکه کار خود را به خوبی انجام داده اید ، از اتاق خارج می شوید . این مراحل را با تمام جزئیات و شرایط خاص در ذهنتان بازسازی کنید . این کار شما را یاری خواهد کرد که بر روی آنچه لازم است برای موفقیت ، انجام دهید ، تمرکز کنید . 3- تمرین : بسیاری از سخنوران ، بیان مطالب را به طور ذهنی یا فقط با لب های خود تمرین می کنند به جای این کار باید به حالت ایستاده ، گویی که شنوندگانی در مقابل شما قرار دارند ، تمرین کنید و وسایل بصری را در صورت وجود به کار گیرید . توصیه می شود حداقل دو بار تمرین بیان مطالب انجام شود . اگر مقدور باشد ، از شخص دیگری بخواهید که اجرای تمرین شما را ارزیابی کند و یا آن را به صورت ویدئویی ضبط کنید . با ملاحظه نوار ویدئویی یا شنیدن نظرهای ارزیابی شده تغییراتی را که گمان می کنید لازم است اعمال کنید . دوست نوجوانان سال پنجم / شماره 15 پیاپی 227 / 3 مرداد 1388

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 227صفحه 18