مجله نوجوان 227 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 227 صفحه 35

منبت کاری واژه منبت به معنای کنده کاری روی چوب است که سابقه ای دیرینه دارد . شاید بتوان آغاز تاریخ منبت کاری را زمانی دانست که انسان نخستینبار با ابزاری برنده چوبی را تراشیده است . مهمترین ماده ای که روی آن منبت کاری می کنند چوب است . این چوب باید محکم و بدون گره باشد . برای این منظور از چوب هایی آبنوس ، فوفل ، بقم ، شمشاد ، عناب و گردو استفاده می کنند . شناخت راه چوب یکی از مهمترین اصول کار است . (راه چوب همان مسیر رشد عمومی درخت است و به آن اصطلاحاً راه راستمی گویند) از دیگر مصالح منتب کاری می توان از عاج ، صدف ، استخوان ، نام برد . وسایل و ابزار منبت کاری : مغار وسیله ای است که برای تراشیدن چوب و اندازه ها براساس پهنای آن تعیین می شود . انواع مغار عبارتنداز : مغار کبریتی ، مغاز تخت یا صدف ، مغاز نیم باز ، مغاز گیلویی ، مغار شفره ، مغار صاف کج ، مغار نیم باز کج ، مغار گیلو کج ، مغار شفره کج . از دیگر وسایل و ابزار منبت کاری می توان به انواع سوهان ، چوب ساب ، چکش یا تخماق ،روغن دان ، سنگ نفت ، گیره اشاره کرد . روش کار منبت کاری : ایجاد فرم اولیه ، طرح ، نحوه منبت کاری فرم اولیه که توسط نجار صورت می گیرد . طرح : ممکن است طرح در ذهن هنرمند منبت کار وجود داشته باشد . انواع منبت از نظر فرم ظاهری عبارتند از رولیف نقش برجسته که از وسط زمینه کار بیرون نیامده است . بارولیف : نقش برجسته ای که از سطح زمینه بالاتر بیرون نیامده است . دوست نوجوانان سال پنجم / شماره 15 پیاپی 227 / 3 مرداد 1388

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 227صفحه 35