مجله نوجوان 232
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 232

هفته نامه نوجوانان ایران دوست نوجوانان سال پنجم شماره 20 ، پیاپی232 7 شهریور 1388 قیمت 400 تومان آشنایی با ورزش کشتی گالیله دراین شماره می خوانید : * پرتوی از نور * هم نفس بهار * سرو قامتان دیار عشق * نخستین زن مسلمان * ملاقات با آفتاب * توربین بادی بدوم ملخ * ماجرای سفر به آلفا 1 * استراحت * شبکه نوجوان تقدیم می کند ! * وال و حضرت یونس * ارواح اولیه ! * گزارش تصویری * جدول کتاب فرانتس بکن بائر هوش سگ ها را دست کم نگیرید

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 232صفحه 1