مجله نوجوان 238 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 238 صفحه 14

اینجا دریاست ! این جا دنیایی است بر روی آب باید رفت ، برای یک آغاز روزی اینان در کف و میان همین آبهاست و اینان آماده اند برای آغاز . . .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 238صفحه 14