مجله نوجوان 238 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 238 صفحه 15

. . . . . و اما قبل از ورود به آب ، قبل از حرکت باید ببینند چه ها دارند . با داشته هایشان چگونه آغاز کنند ! و چه دنیایی دارد هر مردی ، و نان آور هر خانه و خانواده ای . . . .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 238صفحه 15