مجله نوجوان 238 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 238 صفحه 22

از لابه لای کتابها س .حسینی توبه از شیخ سهل بن عبدالله تستری پرسیدند که : "توبه چیست؟" گفت : "توبه آن است که به نقد به خدای بازگردندو اندیشه ی فردا نکنند ." احمد رومی فاصله فاصله ی میان انسان و قیامت ، یک نفس است . اگر نفسش قطع شود . قیامت برپا می شود . کلمات قصار بابا طاهر عریان خشم خدا ناگهان خشم پروردگار همچون کانون دوزخ شعله ور شد و دامن کبر و نخوت ستمگر را سخت فرو گرفت و آن چنان خرمن هستی اش را خاکستر کرد که هم چون روزگار نخستین تهی دست و خاکستر نشینش بازگردانید . پس اوست خداوندی که در حال مهربانی خشمناک و در عین غضب ، هم چنان عطوف ومهربان است . دشمنان خود را پست می گرداند و تهی مغزان گستاخ را که به جدالش قد علم می کنند ، درخاک تیره پنهان می کند ، هر آن که از خدا بخواهد ، محروم نخواهد ماند و هر که بر او توکل و اتکا کند .پشتیبانی استوار و محکم ، پشت سر خواهد داشت . هر که به رضایش ، رضای ستمدیدگان جوید ، فراموش نخواهد شد و هر که سپاس نعمت او را بازگذارد بی بهره نخواهد بود . نهج البلاغه ، ترجمه ی جواد فاضل جای قدم تا نکنی جای قدم استوار پیای مَنِه در طلب هیچ کار در همه کاری که درآبی نخست رخنه ی بیرون شدنش کن درست شرط بود دیده به ره داشتن خویشتن از چاه نگه داشتن عیب کسان منگر و احسان خویش دیده فرو بر به گریبان خویش آینه آن روز که گیری به دست خود شکن آن روز مشو خودپرست خویشتن آرای مشو چون بهار تا نکند در تو طمع ، روزگار نظامی بزرگ سالان ممنوع بزرگ سالان ممنوع ! داریم بازی می کنیم و نمی خواهیم همش بگن : "مواظب باش نکن" بزرگ سالان ممنوع ! ما انجمنی تشکیل داده ایم و اساس نامه ی مخفی خودمون را به کشی نشون نمی دیم بزرگ سالان ممنوع ! خوب ! بریم بیرون پیتزا بخوریم نخیر ! هیچ کس !

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 238صفحه 22