مجله نوجوان 239 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 239 صفحه 2

باز به تو پناه آورده ایم می دانیم که روزی فردای ما را امروز آماده کرده ای اما باز نگرانیم و روزی فردای دیگر را از تو طلب می کنیم ما انسانیم و همیشه نگران ! خدایا جز تو کسی را نداریم و همه کس بی پناهان تویی

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 239صفحه 2