مجله نوجوان 239 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 239 صفحه 7

نشسته بودند . ایشان با ناراحتی به بچه ها گفتند : بلند شوید بروید . اصلاً وقتی مادر شما جلوی شما ایستاده چرا شما نشسته اید بلند شوید از جایتان . . صدیقه مصطفوی رفتار با همسایگان آقا در رفتار با همسایگان مراقب استراحت و آرامش آنها بودند . و بچه های آنها در آمدن به منزل ما آزاد بودند و بسیار مورد محبت ایشان قرار گرفتند که باعث شود آنها بیشتر به منزل ما بیایند تا ما به منزل آنها نرویم . صدیقه مصطفوی تربیت دینی واخلاقی امام در تربیت دینی فرزندان بیشتر نقش داشتند و مادرمان در تربیت اخلاقی بیشتر سهیم بودند . هر وقت کار خوبی انجام می دادیم موردتشویق و قدردانی آقا قرار می گرفتیم . من فقط یک بار از طرف ایشان تنبیه شدم . در مورد خطای فرزندان عکس العمل نشان می دادند ، اخم کردهه و با صحبت کردن به لحن تند متذکر می شدند . صدیقه مصطفوی جذبه ی امام روش تربیتی امام خیلی قاطعانهبود . اگر از روی بچگی یا شیطنت کاری خلاف انجام می دادیم . اینگونه نبود که صدایمان کنندو بگویند؛ من به شما نگفتم این کار را نکنید؟ چرا کردید؟ . . . و ما را تنبیه کنند و ما هم بگوییم : آقا ببخشید . حضرت امام ، آنچنان جذبه ای داشتند که ما از ایشان حساب می بردیم و مواظب رفتارمان بودیم . در صورتی که ایشان تغیّر نداشتند و کتک خاصی نمی زدند . گاهی اوقات یک تشر می زدند یا تندی می کردند . و همان برای چندین روز کافی بود . اگر کار خلافی می کردیم ، می دانستیم چنانچه ما را ببینند ناراحت می شوند ، دو سه روز خودمان رااز ایشان مخفی می کردیم که مبادا ما را ببینند و دعوا کنند . فریده مصطفوی بی تفاوت نبودند رفتارشان با تک تک فرزندان به گونه ای بود که هر کس فکر می کرد او را بیشتر از بقیه دوست دارند . اگر یک وقت کسی از ما به هر علتی ناراحت بود . بی تفاوت نبودند؛ مقید بودند که آن ناراحتی مان را رفع کنند . فریده مصطفوی بگذارید بازی کنند رفتار امام با همه ی نوه ها و نتیجه هایشان مانند رفتار با اولادهایشان بود . بچه ها ، امام را خیلی دوست داشتند و در موقعیتهایی که امکانش بود با ایشان بازی می کردند . زمانی که آقا درحیاط قدم میزدند ، بچه ها دست ایشان را می گرفتند و این طرف و آن طرف می بردند و یا زمانی که رادیو گوش می کردند یا تلویزیون نگاه می کردند ، پیش آقا می آمدند و به محاسن ایشان دست می زدند ، روی پای اشان می رفتند تا کلید برق اتاق را خاموش یا روشن کنند . دور پا های ایشان می دویدند و . . . . ولی آقا ناراحت نمی شدند و حواسشان هم پرت نمی شد و اگر از کار بچه ها جلوگیری می شد که امام را اذیت نکنند ، ایشان قبول نمی کردند و می گفتند : چون بچه هستند ، بگذارید ، بازی کنند . تا وقتی که خود بچه ها رها می کردند ویا آقا کار داشتند . فریده مصطفوی ثواب تمام عبادات نوه های آقا همه شلوغ بودند ، امام به دختر من که از بازیگوشی بچه ی خود گله می کرد ، گفتند : من حاضرم ثوابی را که تو از تحمل شیطنت حسین می بری ، با ثواب تمام عبادات خودم عوض کنم . ایشان عقیده داشتند که بچه باید آزاد باشد تا وقتی که بزرگ شود ، آن وقت برایش حدی تعیین کنند . فریده مصطفوی صداقت در رفتار حضرت امام درمورد تربیت کودکان می گفتند : با بچه ها رو راست باشید تا آنها هم رو راست باشند . الگوی بچه ، پدر و مادر هستند ، اگر با بچه درست رفتار کردید ، بچه ها درست بار می ایند . هر حرفی که به بچه ه زدید ، به آن عمل کنید . فریده مصطفوی

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 239صفحه 7