مجله نوجوان 239 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 239 صفحه 20

از لابلای کتابها س . حسینی دیده ی بصیرت هرگاه لا اله الاالله گفتی ، و مَسکن آن در تو ، زبانت بود و دل از آن بهره ای نبرد ، منافق خواهی بود . دیده ی بصیرت بگشا تا ببینی که در دار وجود ، همه ی موجودات به گفتن لااله الا الله مشغول اند . شیخ احمد غزالی حکومت شاهانه در حال حاضر حکومت ایران سلطنتی است و پادشاه ، مستبد است و همه ی امور در دست یک نفر است که شاه شاهان است و بر جان و مال همه ی رعایا ، با استبداد مطلق حکومت می کند و به یقین می گویم که در سراسر جهان ، کسی را مستبد تر از شاه ایران نمی توان یافت ، که هر چه پادشاه گوید مو به مو و بی چون و چرا اجرا شود . مثل روز ، روشن است که در فرمان های شاه اثری از انصاف و عدالت وجود ندارد؛ و اگر شاه چیزی بگوید و فرمانی بدهد ، باید بی درنگ اجرا شدو؛ حتی در هنگام مستی کهشاه اصلاً نمی داند چه می کند و چه می گوید . اگر فرمانی بدهد که بی منطق و بی معنی باشد ، چاره ای جز اجرای آن نیست و هیچ سدّ و مانعی در برابر اجرای تمایلات و هوس های زودگذر شاه وجود ندارد ودر هنگامی که شاه مست باشد یا خشمگین و به کشتن یکی از نزدیکان یا سرداران محبوب خود فرمان دهد ، شرافت و لیاقت و خدمت های صادقانه ی او در طی سال ها ، مانع اجرای چنین حکمی نمی شود . کسانی که مورد لطف و عنایت شاه هستند ، بعید نمی دانند که ناگهان شاه به علتی خشمگین شودو به کشتن آن ها فرمان دهد و معلوم نیست کسی که امروز در نظر شاه عزیز و محبوب است فردا چه سرنوشتی خواهد داشت . ایرانی ها شعری دارند با این مضمون : اگر شاه به شما لبخند زد ، مغرور نشوید . و شیر درنده ای را به نظر بیاورید که دندان هایش را به شما نشان می دهد . سفرنامه ی ژان شاردن قرن هفدهم میلادی کمان پیری بدید از دور ، پیری را جوانی خمیده پشت او همچون کمانی ز سودای جوانی گفت : ای پیر به چند است این کمان؟ پیش آی و زرگیر جوان را پیر گفت : ای زندگانی ! مرا بخشیده اند این رایگانی نگه می دار زر ای تازه برنا تو را هم رایگان بخشند فردا اسرار نامه ی عطار رحمت میان رئیس و خطیب روستایی ، دشمنی بود . رئیس

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 239صفحه 20