مجله نوجوان 241 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 241 صفحه 2

خدایا بهار دارد می رسد . خدایا کمک کن تا در بهار طبیعت بهار دلم را هم پیدا کنم و ببینم . می خواهم دلم را خانه تکانی کنم . تو کمک کن تا به جای تمام آن غبارها و سیاهی ها ، جوانه های سبز خوبی و محبت بروید . کمکم کن تا دیواره های قلبم را پیچک های عشق و ایمان به توپر کند . خدایا کمکم کن با تو به بهار برسم و تا همیشه در بهار دل بمانم

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 241صفحه 2